I. chirurgická klinika LF MU


Pedagogická činnost

Prakticky všichni pracovníci I. chirurgické kliniky jsou zapojeni do pregraduální výuky posluchačů LF MU v Brně.
Prof. Wechsler, doc. Čapov, doc. Vokurka a as. Mašek jsou členy komise pro SRZ v oboru chirurgie.
Prof. Wechsler je předsedou oborové rady pro chirurgické obory a komise pro obhajoby titulů CSc. a PhD. při LF MU v Brně.
Doc. Vokurka je koordinátorem výuky chirurgie na LF MU v Brně, členem oborové rady pro onkologii.
As.Mašek je organizátorem Univerzitního traumatologického centra.

Zpět