I. chirurgická klinika LF MU


Uznání vědeckou komunitou

Prof. Wechsler je již po druhé funkční období členem výboru ČCHS.
Prof. Wechsler je členem redakčních rad:

1. Rozhledy v chirurgii
2. Bulletin HPB
3. UPDATE.

Prof. Wechsler je členem AS MU a vědecké rady LF MU, as. Mašek je členem AS LF MU.

Zpět