Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 25. 2. 2011 10:57:24
Garant obsahu:
Lea Müllerová
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 1100
Přístupů: 3548
Vytvořeno: 25. 2. 2011 10:20:06

Historie a současnost

II. chirurgická klinika vznikla v roce 1947 přeměnou chirurgického oddělení zemské nemocnice. Prvním přednostou se stal prof. MUDr. Bohdan Hejduk, který byl žákem primáře Bakeše a profesora Petřivalského. Rozvíjela se zde chirurgie břišní a hrudní.

V letech 1952 - 1967 byl přednostou kliniky prof. Jan Navrátil, DrSc., který zachytil světový trend rozvoje srdečních operací. Pod jeho vedením se klinika stala jedním z nejvýznamnějších kardiochirurgických pracovišť nejen v Československu, ale i střední a východní Evropě. V roce 1958 zde byla např. poprvé provedena první srdeční operace za použití mimotělního oběhu ve střední Evropě. V roce 1960 zde byla také poprvé použita parakorporální elektrostimulace při A-V blokádě a již v roce 1963 byla na klinice zahájena implantace kardiostimulátorů. Řadou experimentů na zvířatech a v úzké spolupráci s profesorem Vašků se klinika významnou měrou podílela na vývoji mechanické srdeční podpory a přispěla k rozvoji techniky srdečních transplantací.
Současně s kardiochirugiií se začíná na klinice rozvíjet také cévní rekonstrukční chirurgie. Implantaci prvních umělých cévních náhrad významně usnadnila spolupráce s Výzkumným ústavem pletařským v Brně zahájená v padesátých létech. Klinika se přímo podílela na vývoji umělých cévních protéz a tato spolupráce pokračuje dodnes.

Po odchodu profesora Navrátila do Vídně se přednostou stal doc. MUDr. Otto Bednář, CSc. V té době klinika zajišťovala všeobecnou chirurgickou péči a pokračoval zde rozvoj kardiochirurgie v celém rozsahu u dětí i dospělých. V roce 1969 navštívil II. chirurgickou kliniku jako první pracoviště v Československu profesor Christian Barnard – kardiochirurg, který uskutečnil první úspěšnou transplantaci srdce na světě.

Také pod vedením dalšího přednosty kliniky prof. MUDr. Vladimíra Kořístka, DrSc.
(1970 – 1991) pokračuje rozvoj kardiochirurgie a dochází k akceleraci rozvoje cévní chirurgie a radiologické invazivní diagnostiky tepenných onemocnění. Na klinice byla uskutečněna řada nových operací v rámci Československa: jeden z prvních aortokoronárních bypassů, první kontrapulzace srdce, první resekce výdutě levé komory srdeční, první náhrady chlopní plícnice pomocí perikardu, operace vrozených srdečních vad. Profesor Kořístek cílevědomě pracoval na rozvoji kliniky a do historie české chirurgie se zapsal zejména první transplantací jater v Československu, střední a východní Evropě v roce 1983. V roce 1977 byl zahájen provoz kardiochirurgického centra II. chirurgické kliniky, které se později stalo samostatným Centrem kardiovaskulární a transplantační chirurgie (CKTCH). Jména jeho minulého i současného ředitele – prof. MUDr. Jana Černého, CSc. a doc. MUDr. Petra Němce, CSc. jsou spjata s historií II. chirurgické kliniky.

V letech 1991 - 2006 byl přednostou II. chirurgické kliniky doc. MUDr. Jindřich Leypold, CSc. Klinika v té době poskytuje komplexní všeobecnou chirurgickou péči a jedním ze stěžejních programů je nadále cévně rekonstrukční chirurgie. Zaměřuje se mimo jiné na hepatochirurgii a dociluje v té době největšího souboru pacientů v ČR s resekčním výkonem na játrech. V rámci kliniky vzniká endoskopické pracoviště, zaměřené na diagnostiku a léčbu akutních a chronických lézí horních etáží gastrointestinálního traktu a biliárního systému. Bylo založeno kýlní centrum. Klinika je součástí univerzitního onkologického centra.

V letech 2006 – 2009 byl přednostou kliniky doc. MUDr. Zdeněk Gregor, CSc., který se podílel např. na výzkumu zaměřeném na kryoprezervované cévní aloštěpy. Dlouhodobě také spolupracoval s Výzkumným ústavem pletařským na vývoji umělých cévních náhrad. V roce 2008 byla v rámci strategie dalšího rozvoje FN zahájena realizace již dříve připravované transformace kliniky. Nosným programem kliniky zůstává cévně rekonstrukční chirurgie a doplňkovým programem je endokrinochirurgie.

Současným přednostou II. chirurgické kliniky je od září 2009 prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D. Jako jeden z prvních v ČR implantoval v roce 2000 pedální bypass a zásadně se zasloužil o zavedení metody v ČR. V roce 2007 provedl poprvé v ČR, střední a východní Evropě náhradu infikované aortální cévní protézy autologní femorální žilou a v roce 2008 poprvé v ČR řešil kritickou končetinovou ischémii metodou distální venózní arterializace.

Hlavním cílem transformované kliniky je další rozvoj cévně-rekonstrukční chirurgie v celém spektru jejích výkonů včetně robotické cévní chirurgie a hybridních výkonů a co nejužší spolupráce s angiology, intervenčními radiology, neurology a podology v komplexní péči o cévního pacienta.

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT