Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 25. 2. 2011 10:22:02
Garant obsahu:
Lea Müllerová
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 1101
Přístupů: 3468
Vytvořeno: 25. 2. 2011 10:22:02

Profil kliniky

II. chirurgická klinika je univerzitním pracovištěm, úzce specializovaným na problematiku cévních onemocnění. Hlavní náplní jsou cévně-chirurgické programy a ve spolupráci s intervenčními radiology a angiology klinika zajišťuje komplexní péči o cévní pacienty včetně 24 hodinové stálé služby pro akutní cévní příhody v rámci regionu i nadregionálně.
Při léčbě cévních onemocnění klinika dále spolupracuje s neurology, plastickými chirurgy, podology a dalšími. Počtem lékařů s cévně-chirurgickou atestací, počtem lůžek, ale především počtem cévních výkonů patří II. chirurgická klinika mezi největší angiochirurgická pracoviště v ČR. Kromě kompletního spektra angiochirurgických výkonů rozvíjí některé, v rámci ČR ojedinělé, programy. K takovým patří program „Robotická cévní chirurgie“, který umožňuje tepennou rekonstrukci v aorto-iliakální oblasti bez laparotomie. Soubor našich pacientů po robotické cévní operaci je druhý největší na světě. Dalším, v rámci ČR ojedinělým programem, je „Náhrada infikované aortální cévní protézy autologní femorální žilou“. Je zaměřen na řešení jedné z nejzávažnějších a nejobávanějších komplikací v cévní chirurgii a v současné době je naše klinika jediným pracovištěm v zemi, které tyto výkony provádí programově a školí v této operativě cévní chirurgy z jiných pracovišť. K vysoce specializovaným patří také program „Pedální bypass při záchraně kriticky ischemické končetiny“. Náš soubor pacientů s pedálním bypassem je největší v ČR a v této metodě jsme vyškolili řadu lékařů z jiných i zahraničních pracovišť. Zcela ojedinělý v rámci ČR je program „Distální venózní arterializace“ pro záchranu amputací ohrožené končetiny v případě selhání nebo nemožnosti uplatnit jiné metody. K dalším programům patří „LeMaitre in-situ bypass s peroperační dopplerometrií“ nebo program „Biosyntetická cévní protéza“ u pacientů s gangrénou a absencí autologní žíly. V rámci péče o pacienty se syndromem diabetické nohy používáme moderní metody léčby chronických defektů a ran – vlhké krytí, V.A.C. systém, Maggot terapii. Také při léčbě chronické žilní insuficience využíváme moderní přístupy jako je laserová či radiofrekvenční ablace varixů.

Naše výsledky publikujeme v impaktovaných periodicích jakým je např. prestižní Journal of Vascular Surgery a prezentujeme na domácích i zahraničních kongresech pořádaných např. European Society for Vascular Surgery nebo International Union of Angiology. Jako akreditované pracoviště zajišťujeme pregraduální i postgraduální edukaci v oboru cévní chirurgie, jsme zapojeni do vědecko-výzkumné činnosti a podílíme se na řešení mezinárodních randomizovaných multicentrických studií. II. chirurgická klinika je součástí Komplexního kardiovaskulárního centra a Cerebrovaskulárního centra zřízených MZ ČR.

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT