Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 25. 2. 2011 10:59:27
Garant obsahu:
Lea Müllerová
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 1106
Přístupů: 3722
Vytvořeno: 25. 2. 2011 10:36:18

Pedagogická činnost a vzdělávání

II. chirurgická klinika se podílí na pregraduální i postgraduální edukaci. Je akreditovaným školícím centrem pro obor cévní chirurgie v rámci postgraduální výuky IPVZ. Je zapojena do angiochirurgického rezidenčního programu a postgraduálního doktorandského studia. Realizuje odborné angiochirurgické stáže pro české i zahraniční lékaře a rovněž specializované tématické stáže. Pořádá semináře pro lékaře FN a pro extramurální lékaře. V rámci pregraduální edukace se podílí na výuce mediků - ošetřovatelská péče (2. ročník), chirurgická propedeutika (3. ročník), výuka studentů zubního lékařství, angiochirurgie (4. ročník), angiochirurgická bloková stáž v rámci předpromoční praxe, prázdninová praxe mediků, včetně zahraničních v rámci IFMSA. Podobně participujeme také na výuce v angličtině.

Klinika zajišťuje rovněž akreditovanou výuku nelékařských zdravotnických pracovníků (NZP) a pořádá pravidelné sesterské interklinické semináře. Na lůžkových odděleních probíhá pregraduální výuka studentů VOŠ a SZŠ, v rámci postgraduálního vzdělávání NZP probíhá praktická výuka ošetřovatelského procesu, vedení dokumentace, instrumentování při cévních operacích a další.

Témata pro doktorandské studium:

 • Řešení infekce cévní protézy autologní femorální žilou
 • Roboticky asistovaná cévní chirurgie
 • Revaskularizace kriticky ischemické končetiny pedálním bypassem
 • Moderní trendy chirurgické léčby syndromu diabetické nohy
 • Hybridní výkony na tepenném systému
 • Distální venózní arterializace
 • Počítačová modelace napětí stěny AAA jako predikce ruptury
 • Fágová terapie v léčbě rezistentních infekcí
 • Růstové faktory v léčbě chronických defektů

Nabídka vzdělávacích akcí pro lékaře:

 • Specializační odborná stáž vzdělávacího programu v oboru cévní chirurgie
 • Školicí místo v cévní chirurgii – Pedální bypass
 • Školicí místo v cévní chirurgii – Infekce cévní protézy
 • Školicí místo v cévní chirurgii – Robotická cévní chirurgie
 • Školicí místo v cévní chirurgii – In situ bypass
 • Školicí místo v cévní chirurgii – Karotická endarterektomie
 • Školicí místo v cévní chirurgii – EVAR
 • Kurz – Moderní přístupy v léčbě varixů dolních končetin
 • Kurz – Přístupy pro hemodialýzu (AV zkraty)
 • Kurz – Léčby chronických defektů systémem V.A.C.
 • Kurz – Maggot terapie v léčbě chronických defektů

Nabídka akreditovaných vzdělávacích programů pro NZP:

 • Role sestry v perioperační péči
 • Práce sestry na operačním sále
 • Cévní operace z pohledu instrumentářky
 • Ošetřovatelský proces a vedení dokumentace
 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT