Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 25. 2. 2011 11:00:17
Garant obsahu:
Lea Müllerová
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 1107
Přístupů: 3568
Vytvořeno: 25. 2. 2011 10:44:32

Vědecko–výzkumná a publikační činnost

Ukončené projekty:

 • Resekční výkony na játrech. Závěrečná zpráva VÚ 31-03-06 za 8. PLP. Oponentura - 1990 - kategorie ”A”.
 • Poranění periferních cév u polytraumat. Závěrečná zpráva VÚP-12-335-805-05-04/1 za 8. PLP. Oponentura v září 1990 - ohodnoceno v kategorii ”A”.
 • Chirurgická léčba tepenných onemocnění ”Implantace zmrazených žilních štěpů pro záchranu končetiny”. Závěrečná zpráva o řešení projektu IGA MZ ČR 1994 - 1996. Ohodnoceno v kat. B - 1997.
 • Integrovaný přístup k léčbě jaterních nádorových lézí. Závěrečná zpráva o řešení projektu IGA MZ ČR, řešení 1994 – 1996. Zpráva v r. 1997. Ohodnoceno v kat. ”B”.
 • Chirurgické léčení maligních tumorů jater. Grantový projekt IGA MZ ČR. Doba řešení 1997-1999. Zpráva v r. 2000.
 • Registr cévních operací České republiky. Grantový projekt IGA MZ ČR reg.č. NA 5215-3, doba řešení 2000-2002.
 • Mezinárodní projekt Prolong II. Zadavatel: University of Limerick, Ireland, ve spolupráci s VUP Brno, grantová podpora FI-IM2/068 INOVA.
 • Experimentální prospektivní studie protézy ARTECOR. Projekt ve spolupráci s VUP Brno, grantová podpora FI-IM2/068 INOVA.
 • Preklinické testování funkčnosti kvalitativně nového typu pletených cévních protéz s adiponectinem na animálním modelu – experimentální prospektivní studie. Projekt ve spolupráci s VUP Brno, 2A-1TP1/122, poskytnutí účelové podpory (EP č. 08104233).
 • Mezinárodní multicentrické randomizovaná studie GALA Trial (general anaesthesia versus local anaesthesia for carotid endarterectomy), publikováno v Lancet 2008; 372 (dec 20): 2132-2142 (ISSN 0140-6736), IF 28,638.

Probíhající, nově zahájené a připravované projekty:

 • Grantový projekt IGA MZ ČR č. 10109-4: Prasečí model ruptury aneuryzmatu abdominální aorty. Vliv časování hyperoxie na parametry inflamace a ischemicko-reperfuzního traumatu (spolupráce s ARK – hlavní řešitel)
 • Náhrada infikované aortální cévní protézy autologní femorální žílou (spolupráce se Southwestern University of Texas) – podána žádost o grantovou podporu IGA MZ ČR
 • Robotická cévní chirurgie – podána žádost o grantovou podporu IGA MZ ČR
 • Pedální bypass při záchraně kriticky ischemické končetiny
 • Mezinárodní multicentrická randomizovaná studie - Asymptomatic Carotid Surgery Trial – 2 (ACST II) NIHR HTA/BUPA Foundation/University of Oxford
 • Počítačová modelace napětí stěny aneuryzmatu abdominální aorty jako predikce ruptury (spolupráce s Ústavem biomechaniky FSI VUT Brno)
 • Fágová terapie v léčbě rezistentních infekcí (spolupráce s Přírodovědeckou fakultou MU a Mikrobiologickým ústavem FNUSA)
 • Časná karotická endarterektomie
 • Distální venózní arterializace
 • Biosyntetická cévní protéza u pacienta s infekcí
 • Discize levé renální vény při resekci aneuryzmatu abdominální aorty
 • Růstové faktory v léčbě chronických defektů
 • Příprava 2 grantových projektů (IGA MZČR 2011) ve spolupráci s Katedrou ošetřovatelství na LF MU

Publikační činnost:
Kompletní seznam na http://www.muni.cz/med/110121/publications
Za rok 2010: Originální práce 10x, z toho 3x IF, přednášky 20x, abstrakta 17x, poster 1x, popularizační a naučné texty 4x, uspořádání semináře 5x, spolupořádání konference 1x.
Celkový Impakt Factor II. chirurgické kliniky za rok 2010: 6.582

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT