Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 14. 3. 2013 13:15:05
Garant obsahu:
Lea Müllerová
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 1109
Přístupů: 3438
Vytvořeno: 25. 2. 2011 10:52:32

Jiné aktivity, ocenění pracoviště

 • člen kliniky jmenován vedoucím katedry pro obor cévní chirurgie v systému celoživotního vzdělávání ČLK
 • člen kliniky zastupuje ČR v European Board of Vascular Surgery (EUMS – SBVS)
 • 2 členové kliniky jsou ve výboru ČSKVCH
 • 2 členové kliniky jsou krajskými konzultanty pro cévní chirurgii
 • člen kliniky pracuje v akreditační komisi
 • člen kliniky je v komisi pro atestace z cévní chirurgie
 • členství v pracovní skupině ČSKVCH a ČTS pro cévní alografty
 • členství v oborové radě doktorandského studia LF MU pro obor chirurgie
 • členství v komisi LF MU pro státní rigorózní zkoušky
 • členství v redakčních radách periodik Rozhledy v chirurgii a Hojení ran
 • garance přípravy pravidelného cévního čísla v periodiku Rozhledy v chirurgii
 • spoluorganizace největšího domácího kardio-angiochirurgického kongresu s mezinárodní účastí pořádaného ČSKVCH
 • účast na univerzitním projektu Prefekt – vzdělávání pracovníků ve vědě a výzkumu
 • Cena rektora MU za významný tvůrčí čin pro rok 2006
 • Cena ČSKVCH za nejlepší vědeckou práci z oblasti cévní chirurgie v ČR za rok 2005
 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT