Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 22. 11. 2006 11:53:37
Garant obsahu:
Lumír Trenčanský
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 460
Přístupů: 9001
Vytvořeno: 14. 9. 2006 12:26:00

OTÁZKY KE ZKOUŠCE Z ANATOMIE

ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ

Skupina otázek A
 1. Páteř (vertebrae, os sacrum, os coccygis)
 2. Kostra hrudníku (vertebrae thoracicae, sternum, costae)
 3. Scapula, clavicula, humerus
 4. Radius a ulna, ossa manus
 5. Os coxae, femur, patella
 6. Tibia a fibula, ossa pedis
 7. Os frontale, os parietale
 8. Os occipitale
 9. Os sphenoidale
 10. Os temporale
 11. Kanálky v os temporale a jejich význam
 12. Os ethmoidale
 13. Maxilla
 14. Mandibula
 15. Kosti splanchnokrania (mimo maxillu a mandibulu)
 16. Antropometrické body, kapacita lebky
 17. Lebka novorozence. Pohlavní rozdíly na lebce
 18. Obecná stavba kloubu, rozdělení
 19. Spoje kraniovertebrální. Spojení na páteři, tvar a pohyby páteře
 20. Art. temporomandibularis
 21. Tvar a pohyby hrudního koše, spoje hrudníku
 22. Art. humeri
 23. Art. cubiti
 24. Klouby zápěstí a ruky
 25. Pánev jako celek (spoje, roviny, rozměry, pohlavní rozdíly)
 26. Art. coxae
 27. Art. genus
 28. Klouby nohy, klenba nožní
 29. Obecná myologie
 30. Heterochtonní a autochtonní svaly zad
 31. Hluboké svaly šíjové
 32. Svaly břišní . Vagina m. recti abdominis, linea alba
 33. Svaly hrudníku
 34. Diaphragma
 35. Svaly praevertebrální a mm. scaleni. M. sternocleidomastoideus a m. platysma
 36. Svaly suprahyoidní a infrahyoidní
 37. Svaly žvýkací
 38. Svaly mimické
 39. Svaly ramenní
 40. Svaly pažní
 41. Svaly předloktí
 42. Svaly ruky
 43. Svaly kyčelní
 44. Svaly stehenní
 45. Svaly bérce
 46. Svaly nohy
Skupina otázek B
 1. Morfologie zubů frontálního úseku
 2. Morfologie zubů laterálního úseku
 3. Formule zubní, prořezávání zubů, chrup jako celek
 4. Jazyk
 5. Tvrdé patro, měkké patro, úžina hltanová
 6. Tonsillae, mízní okruh
 7. Slinné žlázy
 8. Hltan
 9. Jícen, žaludek
 10. Dvanáctník, lačník, kyčelník
 11. Slepé střevo, červovitý přívěsek a jeho uložení
 12. Tlusté střevo. Konečník
 13. Játra. Žlučník a vývodné cesty žlučové, tok žluči
 14. Slinivka břišní, slezina
 15. Pobřišnice a její duplikatury, recessus peritonei
 16. Zevní nos, dutina nosní, vedlejší dutiny nosní
 17. Hrtan
 18. Svaly hrtanu
 19. Dutina hrtanová, laryngoskopický obraz, trachea a bronchus
 20. Plíce. Poplicnice a pohrudnice
 21. Ledvina, princip vzniku moči
 22. Kalichy, pánvička ledvinná, močovod
 23. Měchýř močový, ženská trubice močová
 24. Mužské pohlavní orgány. Mužská močová trubice
 25. Ženské vnitřní pohlavní orgány
 26. Ženské zevní pohlavní orgány
 27. Svalové dno pánevní
 28. Srdce jako celek
 29. Pravá předsíň a komora srdeční
 30. Levá předsíň a komora srdeční
 31. Stavba stěny srdeční
 32. Tepny a žíly srdce
 33. Aa. et vv. pulmonales, aorta
 34. A. carotis communis, a. carotis ext.
 35. A. subclavia
 36. Tepny horní končetiny
 37. Aorta thoracica
 38. Aorta abdominalis, větve párové
 39. Aorta abdominalis, větve nepárové
 40. A. iliaca communis, a. iliaca int.
 41. Tepny dolní končetiny
 42. Intrakraniální a extrakraniální přítoky v. jugularis int.
 43. V. cava sup., v. subclavia
 44. Žíly horní končetiny
 45. V. cava inf.
 46. Žíly dolní končetiny
 47. V. portae. Portokavální anastomosy
 48. Stavba soustavy mízní, ductus thoracicus, truncus lymphaticus dexter
 49. Mízní uzliny a cévy hlavy a krku
 50. Mízní uzliny a cévy horní končetiny a hrudníku
 51. Mízní uzliny a cévy břicha, pánve a dolní končetiny
 52. Gl. thyreoidea, Gll. parathyreoideae. Thymus. Gl. suprarenalis
Skupina otázek C
 1. Vznik a stavba míšního nervu, rr. dorsales
 2. Rr. ventrales - plexus cervicalis
 3. Plexus brachialis
 4. Plexus lumbalis
 5. Plexus sacralis
 6. Nn. III., IV., VI.
 7. N. ophtalmicus
 8. N. maxillaris
 9. N. mandibularis
 10. N. facialis
 11. N. glossopharyngeus
 12. N. vagus
 13. Nn. accessorius et hypoglossus
 14. Autonomní nervový systém - rozdělení, charakteristika a obecná stavba
 15. Pars cervicalis partis sympathicae
 16. Pars thoracica partis sympathicae (inervace srdce)
 17. Pars abdominalis et pelvina partis sympathicae. Pars sacralis partis parasympathicae
 18. Parasympatikus mozkového kmene (ggl. ciliare)
 19. Parasympatikus mozkového kmene (ggl. pterygopalatinum, ggl. submandibulare)
 20. Parasympatikus mozkového kmene (ggl. oticum)
 21. Sakrální parasympatikus
 22. Vývoj a rozdělení centrálního nervstva
 23. Hřbetní mícha (zevní tvar a struktura)
 24. Fossa rhomboidea (popis, rozložení jader hlavových nervů)
 25. Prodloužená mícha (zevní tvar a struktura)
 26. Varolův most (zevní tvar a struktura)
 27. Střední mozek (zevní tvar a struktura)
 28. Mozeček (zevní tvar a struktura)
 29. Mezimozek (zevní popis, jádra thalamu)
 30. Hypothalamus (jádra) a sekretorický aparát diencephala (hypofýza)
 31. Formatio reticularis, limbický systém
 32. Rozdělení telencephala, zevní popis hemisfér
 33. Kůra mozková a basální ganglia
 34. Rozdělení drah telencephala, dráhy asociační, komisurální
 35. Projekční dráhy. Capsula interna a crus cerebri
 36. Dutiny CNS, mozkomíšní mok
 37. Obaly CNS
 38. Cévní zásobení CNS
 39. Stavba ústrojí čichového a chuťového
 40. Stavba oční koule
 41. Obsah oční koule
 42. Přídatné struktury oka
 43. Zevní ucho a membrana tympani
 44. Střední ucho
 45. Vnitřní ucho
 46. Obecná anatomie kůže.
 47. Epidermis a její rohové deriváty
 48. Kožní žlázy (mléčná žláza)
Skupina otázek D
 1. Reg. frontalis, parietalis, occipitalis, temporalis
 2. Basis cranii ext. et int.
 3. Reg. infratemporalis
 4. Fossa pterygopalatina
 5. Reg. orbitalis et orbita
 6. Reg. nasalis et cavum nasi
 7. Reg. oralis et cavum oris
 8. Reg. palatina
 9. Diaphragma oris + regio sublingualis
 10. Reg. parotideomasseterica
 11. Rozdělení krajin na krku, regio SCM
 12. Reg. submandibularis et submentalis
 13. Trig. caroticum
 14. Trig. omotracheale (tracheotomia)
 15. Reg. colli laterale
 16. Trig. scalenovertebrale
 17. Rozdělení krajin na hrudníku, orientační čáry. Stavba stěny hrudní
 18. Projekce orgánů na stěnu hrudníku
 19. Mediastinum.
 20. Rozdělení krajin na břichu, orientační čáry, projekce orgánů
 21. Stavba stěny břišní, zeslabená místa, herniae
 22. Dutina peritoneální
 23. Spatium retroperitoneale
 24. Topografie mužské pánve
 25. Topografie ženské pánve
 26. Přehled krajin horní končetiny
 27. Fossa axillaris
 28. Přehled krajin dolní končetiny
 29. Trigonum femorale, fossa poplitea
 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT