Přístupů:
17456
Vytvořeno:
15. 7. 2008 14:19:40
Aktualizace:
15. 2. 2018 12:46:06
VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ
Sylaby  Doporučená literatura Otázky ke zkoušce Framy
POVINNÁ LITERATURA
  Základy anatomie 1. Grim M., Druga R. a kol. Galén
  Základy anatomie 2. Grim M., Druga R. a kol. Galén
  Základy anatomie 3. Grim M., Druga R. a kol. Galén
  Základy anatomie 4b. Grim M., Druga R. a kol. Galén
  Základy anatomie 5. Grim M., Druga R. a kol. Galén
  Základy neuroanatomie a nervových drah Dubový P., Jančálek R. Portál MU
DOPORUČENÁ LITERATURA
  Gray´s anatomy for students. 3rd ed. Drake R., Vogl W., Mitchell W. M. Churchill Livingstone
  Memorix anatomie 2. vyd. Hudák. R., Kachlík D. Grada
  Netterův anatomický atlas člověka 2. vyd. Netter F. H. CPress