Přístupů:
16774
Vytvořeno:
15. 7. 2008 14:19:40
Aktualizace:
11. 8. 2008 14:47:00
VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ
Sylaby  Doporučená literatura Otázky ke zkoušce Framy
SYSTEMATICKÁ ANATOMIE
  Anatomie člověka (I. – III. díl) Dokládal M., Páč L. MU Brno
  Anatomie člověka (II. díl) Páč L. MU Brno
  Anatomie 1, 2, 3 Čihák R. Grada
  Základy neuroanatomie a nervových drah Dubový P. Portál MU
  http://portal.med.muni.cz/clanek-442-zaklady-neuroanatomie-a-nervovych-drah.html
TOPOGRAFICKÁ ANATOMIE
  Základy anatomie – V. díl (Anatomie krajin těla) Grim M., Druga R. a kol. Galén
  Atlas topografické anatomie Platzer W. Grada
RTG ANATOMIE
  Základy anatomie v zobrazovacích metodách Svíženská I., Válek V. IDVPZ
  http://rtg.misto.cz/
ATLASY
  Atlas anatomie člověka 1. a 2. díl (i jako CD) Sobotta J. Grada
  Anatomický atlas člověka (i jako CD) Netter F. H. Grada
  Feneisův obrazový slovník anatomie Dauber W. Grada
  Anatomie člověka (fotografický atlas) Rohen – Yokochi Osveta