Přístupů:
5670
Vytvořeno:
15. 7. 2008 14:19:40
Aktualizace:
8. 12. 2016 10:38:33
ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ
Anatomie Klinická anatomie Neurovědy
ANATOMIE

Výuka anatomie je u studijního programu zubního lékařství rozložena do prvních tří semestrů studia a probíhá formou přednášek, praktických cvičení a pitevního bloku.

Během prvního semestru je je probrána obecná a speciální osteologie, artrologie a myologie. V průběhu semestru studenti absolvují kontrolní ústní rozhovor. Náplní druhého semestru jsou orgánové soustavy a topografie horní a dolní končetiny. Znalosti semestrální látky jsou testovány třemi písemnými testy, rozloženými do celého průběhu semestru. Třetí semestr je věnován studiu nervového systému a topografii hlavy, krku a trupu. Do třetího semestru je vložen týdenní blok pitevny, během kterého studenti provedou detailní pitvu hlavy.

Závěrečná zkouška z anatomie má praktickou a teoretickou část. Praktickou část zkoušky student absolvuje na závěr pitevního bloku. Teoretická část zkoušky probíhá nejdříve formou předzkouškového testu na PC. Po úspěšném složení tohoto testu zkouška pokračuje ústním zkoušením, během kterého student odpoví na vylosované otázky a popíše snímek zobrazovací techniky.   

KLINICKÁ ANATOMIE HLAVY A KRKU

Výuka předmětu "Klinická anatomie hlavy a krku" probíhá v 5. semestru studia pouze formou přednášek. Náplní předmětu je prohloubení morfologických znalostí anatomie hlavy a krku, získaných při studiu anatomie s důrazem na klinický význam jednotlivých struktur pro zubní lékařství. Kolokvium jako forma závěrečného zkoušení probíhá formou písemného testu.   

NEUROVĚDY

Předmět "Neurovědy" je u studentů zubního lékařství zařazen do 4. semestru studia. Na výuce, která probíhá formou přednášek se podílí anatomický a fyziologický ústav. Tento meziobobrový předmět navazuje na výklad základního uspořádání nervové soustavy, který byl probrán v předmětu Anatomie. Zabývá se nervovými drahami, spojujícími struktury nervové soustavy a současně vysvětluije funkci těsto spojení. Kolokvium jako forma závěrečného zkoušení probíhá formou písemného testu.   

 

 

Bližší informace o výuce najdou studenti ve výukových materiálech danného předmětu v informačním systému LF MU.