Přístupů:
7273
Vytvořeno:
15. 7. 2008 14:19:40
Aktualizace:
8. 12. 2016 9:26:50

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

U tříletých bakalářských studijních programů akreditovaných na Lékařské fakultě MU (Ošetřovatelství, Specializace ve zdravotnictví a Porodní asistence) a u studentů VUT (studijní program Biomedicínská technika a bioinformatika) je zařazena výuka anatomie do prvního semestru studia v předmětu "Základy anatomie". Výuka probíhá formou přednášek, závěrečné hodnocení formou testu na PC.

Studenti studijního programu Specializace ve zdravotnictví, obor Fyzioterapie, mají kromě předmětu "Základy anatomie" také předmět  "Anatomie  pohybového systému", který je vyučován v prvních dvou semestrech studia formou přednášek a praktických cvičení. Náplní je detailní studium pohybového aparátu a nervového systému. Závěrečné hodnocení probíhá formou testu na PC.

 

Bližší informace o výuce najdou studenti ve výukových materiálech daného předmětu v informačním systému LF MU.