Přístupů:
27188
Vytvořeno:
15. 7. 2008 14:19:40
Aktualizace:
13. 8. 2008 12:44:25

 Dárcovství těl O dárcovství těl Souhlas a smlouva ke stažení

Pieta

Anatomickým ústavem LF MU prošly, procházejí a budou procházet generace studentů medicíny. V průběhu studia se seznamují se stavbou a uspořádáním orgánových systémů lidského těla, což by nebylo možné bez ušlechtilého rozhodnutí dobrovolných dárců, kteří souhlasí, že po úmrtí bude jejich tělo použito pro účel výuky budoucích lékařů.
"Pieta" je dílo mistra ing. Jaromíra Garguláka, které bylo realizováno za finanční pomoci MU. Odhalením "Piety" dne 26. října 2007 chceme s hlubokou vděčností poděkovat všem, kteří svým velkorysým darem umožnili, aby Anatomický ústav LF MU byl i nadále místem kvalitního vzdělávání lékařů.