Přístupů:
5584
Vytvořeno:
12. 8. 2008 15:30:14
Aktualizace:
16. 9. 2016 12:32:27

Postgraduální studium
Laboratoř Buněčné a molekulární neurobiologie, Anatomický ústav LF MU DSP program neurovědy 2016/2017

Téma: Šíření neurozánětu nervovou soustavou při indukci neuropatické bolesti  

Téma anglicky: Diffusion of neuroinflammation and induction of neuropathic pain

Školitel: prof. RNDr. Petr Dubový, CSc. 

 

Téma: Wallerova degenerace jako zdroj signálů pro reaktivaci regeneračního programu neuronů

Téma anglicky: Wallerian degeneration and origin of signals for reactivation of intrinsic regeneration program of neurons 

Školitel: prof. RNDr. Petr Dubový, CSc 

   

Témata pro rok 2016/2017 v programu DSP anatomie, histologie, embryologie LF MU

Téma: Inervace endostea a kostní dřeně jako významný faktor ovlivňující hibernaci a uvolnění hematopoetických kmenových buněk

Téma anglicky: Modulation of hibernation and mobilization of hematopoietic stem cells by innervation of the endosteum and bone marrow

Školitel: prof. RNDr. Petr Dubový, CSc.

 

Téma: Cévní zásobení tibie a její klinický význam  

Téma anglicky: Vascularization of the Tibia nad its Clinical Importance 

Školitel: MUDr. Lenka Vargová, Ph.D.

 

Téma: Role mozkových bariér po subarachnoidálním krvácení

Téma anglicky: The role of brain barriers after subarachnoid haemorrhage

Školitel: doc. MUDr. Radim Jančálek, Ph.D.

Školitel specialista: MUDr. Marek Joukal, Ph.D.