Přístupů:
4198
Vytvořeno:
12. 8. 2008 15:34:11
Aktualizace:
9. 10. 2008 16:43:02

Postgraduální studium
Témata v programu DSP Molekulární biologie PřF MU

1. Endogenní kanabinoidní receptory a neuropatická bolest - experimentální studie Prof. RNDr. Petr Dubový, CSc.

      Léčba neuropatické bolesti představuje významný medicínský problém vzhledem k dosud málo známým buněčným a molekulárním mechanizmům jejího vzniku. Na zvířecích experimentálních modelech lze vyvolat mechanoalodynii a termální hyperalgezii, které odpovídají stavům neuropatické bolesti u člověka. Současně tyto modely umožňují studovat buněčné a molekulární změny, které nastávají v kritických strukturách nervové soustavy. Téma zahrnuje studium exprese kanabinoidních receptorů CB1 a CB2 ve spinálních gangliích, periferním nervu a míše na modelech neuropatické bolesti metodami imunohistochemické detekce a ELISA. Výsledky mohou výrazným způsobem přispět k pochopení účasti endogenního kanabinoidního systému v indukci neuropatické bolesti a v endogenním analgetickém systému.

2. Úloha cytokinů v rozvoji neuropatické bolesti Prof. RNDr. Petr Dubový, CSc.

      Po poškození periferního nervu dochází k buněčným a molekulárním změnám, které na jedné straně vyvolávají podmínky pro reinervaci, na straně druhé spouští neuropatickou bolest. Ukazuje se, že cytokiny jsou patrně klíčové signální molekuly, které indukují v nervové soustavě fyziologické změny vyvolávající neuropatickou bolest. K fyziologickým změnám nedochází pouze na straně poškození, ale i na strukturách kontralaterální strany. Téma je zaměřeno na kvalitativní a kvantitativní studium vybraných cytokinů (TNFa, ILb, IL6, IL10) v ipsi- a kontralaterálních spinálních gangliích, periferních nervech a míše experimentálních modelů neuropatické bolesti metodami imunofluorescence, ELISA event. WB.