Přístupů:
4081
Vytvořeno:
12. 8. 2008 15:37:40
Aktualizace:
12. 8. 2008 15:37:40

Postgraduální studium
Témata pro rok 2008 v programu DSP Fyziologie živočichů a člověka PřF MU

Změny v expresi cytokinů v nervové soustavě po indukci neuropatické bolesti
 
Prof. RNDr. Petr Dubový, CSc.
 
Úloha vybraných proteináz v indukci neuropatické bolesti. In situ proteomika.
 
Prof. RNDr. Petr Dubový, CSc.