Přístupů:
13877
Vytvořeno:
9. 10. 2008 17:20:38
Aktualizace:
19. 9. 2012 17:02:50

Dárcovství těl  O dárcovství těl Souhlas a smlouva ke stažení

Pro každého lékaře jsou nezbytné anatomické znalosti stavby lidského těla. Studenti medicíny nejvíce těchto potřebných znalostí nabývají při praktické výuce anatomie na balzamovaných lidských preparátech.
Anatomický ústav lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně může zabezpečit praktickou výuku budoucích lékařů zejména na základě ušlechtilého rozhodnutí dobrovolných dárců, kteří věnují své tělo pro vědecké a výukové účely formou dárcovské smlouvy. Podle této smlouvy Anatomický ústav bezplatně zajistí veškerý transport ostatků zemřelého dárce a jejich kremaci. Zájemci o poskytnutí těla k vědeckým a výukovým účelům mohou kontaktovat sekretariát Anatomického ústavu pro zodpovězení případných dotazů (549 49 1332) nebo zaslat vyplněný a ověřený souhlas a podepsanou smlouvu (viz Souhlas a smlouva ke stažení) na adresu:Anatomický ústav LF MU, Kamenice 3, Brno, 625 00. Z technických důvodů od 1. 6. 2012 uzavíráme smlouvy pouze s dárci s místem trvalého bydliště ve vzdálenosti do 150 km od Brna.