Přístupů:
12200
Vytvořeno:
9. 10. 2008 17:28:22
Aktualizace:
8. 12. 2016 10:13:59
VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ
Sylaby Doporučená literatura Otázky ke zkoušce Framy

Výuka anatomie je u studijního programu všeobecné lékařství rozložena do prvních dvou semestrů studia a probíhá formou přednášek, praktických cvičení a pitevních bloků.

První semestr je rozdělen do tří částí. Nejprve je probrán pasivní a aktivní pohybový aparát. Druhou část představuje týdenní pitevní blok, během kterého studenti provedou detailní pitvu zad a končetin a seznámí se s topografií těchto částí těla. Poslední část výuky anatomie v prvním semestru je věnována studiu vybraných orgánnových soustav. Ve druhém semestru výuka pokračuje studiem orgánových soustav a struktur centrálního a periferního nervového systému. Na konci semestru probíhá dvoutýdenní pitevní blok, jehož náplní je detailní pitva a seznámení se s topografií hlavy, krku a ventrální části trupu.

Závěrečná zkouška z anatomie má praktickou a teoretickou část. Praktickou část zkoušky student absolvuje vždy na závěr jednotlivých pitevních bloků. Teoretická část zkoušky probíhá nejdříve formou předzkouškového testu na PC. Po úspěšném složení tohoto testu zkouška pokračuje ústním zkoušením, během kterého student odpoví na vylosované otázky a popíše anatomické struktury na snímcích zobrazovací techniky. 

 

 

Bližší informace o výuce najdou studenti ve výukových materiálech předmětu v informačním systému LF MU.