Aktualizace předmětu biofyzika se zaměřením pro fyzioterapeuty

Projekt FRMU: MUNI/FR/1614/2015

Období řešení 1/2016 - 12/2016

Fyzioterapie se stala v poslední době jedním z nejžádanějších oborů a je častou volbou pro zájemce o vysokou školu s medicínským zaměřením. Nároky na absolventy tohoto odvětví jsou jasně vymezeny a specifikovány. S ohledem na budoucí požadavky v praxi je tedy žádoucí postupně zmodernizovat výuku pro tyto studenty a umožnit jim lépe se orientovat na problematiku, která na ně bude čekat v jejich budoucí profesi. Dnešní fyzioterapeutická praxe je z velké části tvořena technikami fyzikální terapie a proto by měl absolvent vykazovat širší spektrum znalostí v této problematice. Výuka (bio)fyziky léčebných metod využívajících fyzikálních faktorů jako je elektrický proud, či magnetické pole je na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně zahrnuta v rámci biofyziky do několika základních přednášek a současně je vyučována společně s magisterským oborem Všeobecné lékařství.