Fyzioterapie

Předměty Přednášky Praktika Zkouška

BFFI0121p Biofyzika, informatika I (přednáška)
BFFI0222c Biofyzika, informatika II (cvičení)

Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět principům přístrojů používaných v lékařství se zvláštním důrazem na oblast fyzikální terapie; rozeznávat možná rizika, která jsou spojena s používáním některých lékařských zařízení (mechanického, elektromagnetického i světelného charakteru, ionizující záření); uplatnit v praxi zásady bezpečného používání těchto přístrojů, a to jak pro pacienty tak i pro zdravotnický personál; chápat fyzikální principy některých fyziologických procesů (krevní oběh, dýchání, vznik membránových potenciálů); vysvětlit základní představy o biofyzice smyslových orgánů; základní orientace v oblasti teorie informace a zejména zdravotnické informatiky.

Všeobecné lékařství a Fyzioterapie

Hlavním přednášejícím je prof. Mornstein.
Přednášky probíhají v Aule vždy v pondělí 7:30-9:20 a ve středu 9:30-10:20.
Rozvrh prednasek:

Rentgenové zobrazovací metody
Lékařské přístroje: Úvod
Struktura hmoty
Termodynamické zákony
Termodynamika a život
Struktura živé hmoty (Mgr. Daniel Vlk, CSc.)
Přístrojové metody molekulární biofyziky (Mgr. Kubíček)
Biofyzika sluchu a statokinetického ústrojí
Klidový a akční membránový potenciál
Magnetická rezonanční tomografie (MRI). Infračervené zobrazení.
Biofyzika vnímání světelných podnětů
Vyšetřování smyslového vnímání a pomůcky pro smyslově postižené.
Biofyzika kardiovaskulárního systému.
Biofyzika dýchání. Spirografie.
Ultrazvuková diagnostika
Biologické účinky ultrazvuku
Nukleární medicína a radioterapie
Endoskopy, zařízení pro chirurgické odstraňování tkání a litotriptory
Biosignály a jejich zpracování. Měření teploty
Přístroje pro náhradu a podporu tělesných orgánů
Mikroskopie
Nanotechnologie v medicíně (Mgr. Vladan Bernard, PhD.)
Nanotechnologie v medicíně 2013 (Mgr. Vladan Bernard, PhD.)
Ochrana pacientů před ionizujícím zářením. Kvalita zobrazení v radiologii.
Biokybernetika
Zařízení pro elektrochemickou analýzu. Pomocné laboratorní přístroje.
Pracovní rizika ve zdravotnictví
Fyzikální terapie


Zubní lékařství

Hlavním přednášejícím je prof. Mornstein.
Přednášky probíhají v místnosti A11/234 vždy v úterý 10:30-12:10.
Rozvrh prednasek:

Lékařské přístroje: Úvod
Struktura hmoty
Struktura živé hmoty
Termodynamické zákony
Termodynamika a život
Rentgenové zobrazovací metody
Magnetická rezonanční tomografie (MRI). Infračervené zobrazení (termografie).
Nukleární medicína a radioterapie
Ultrazvuková diagnostika
Mikroskopie
Biofyzika sluchu a statokinetického ústrojí
Biofyzika vnímání světelných podnětů
Vyšetřování smyslového vnímání a pomůcky pro smyslově postižené.
Bezpečnostní aspekty změn tlaku vzduchu a tíhového zrychlení.
Klidový a akční membránový potenciál
Biokybernetika
Ochrana pacientů před ionizujícím zářením a kvalita zobrazení v radiologii.
Biologické účinky ultrazvuku

Základní informace

Praktická cvičení jsou organizována stejným způsobem pro studenty Všeobecného lékařství i Zubního lékařství.


Podmínky pro získání zápočtu

  • Absolvování všech předepsaných praktik a odevzdání protokolů ke každé úloze na email: "biofyzika.lfmu@seznam.cz"
  • Celkové hodnocení protokolů lepší než nedostatečné
  • Celkové hodnocení znalostí, zkoušených během praktik, lepší než nedostatečné

Rozpis studentů na úlohy

Rozpis úloh


Návody k jednotlivým úlohám

Společné úlohy

  • Ultrazvuková a termovizní diagnostika
  • Informatika 1
  • Informatika 2
  • Informatika 3
  • Informatika 4


Užitečné pomůcky