Fyzioterapie (NMgr.)

Předměty Přednášky Praktika Zkouška

MFPT081 Přístrojové vyšetřovací metody ve fyzioterapii

Na konci tohoto kurzu bude student chápat a schopen vysvětlit biofyzikální principy hlavních lékařských přístrojů, bude schopen hodnotit výsledky získané základními biofyzikálními metodami z hlediska vědeckého, účinného, bezpečného a účelného přístupu k jejich využívání. Student porozumí principům složitějších terapeutických a diagnostických lékařských přístrojů. Vedle hlubšího pochopení principů lékařských přístrojů je kladen zvýšený důraz na vysvětlení interakcí zdravotník-přístroj a pacient-přístroj a z toho plynoucích rizik. Jako nový prvek se objevuje výklad k ukazatelům kvality a výkonu přístrojů.


Přednášky jsou společné pro navazující magisterské obory fyzioterapie a optometrie.

Přednášky

Biosignál (28.3.2012)
Náhrada a podpora funkce orgánů (2.5.2012)
Litotripse extrakorporální rázovou vlnou (2.5.2012)
Fyzikální metody v chirurgii (9.5.2012)
Endoskopie (9.5.2012)
Principy robotické chirurgie (9.5.2012)

Přednášky

Biosignál (J.Šrámek, 17.3. 2011)
Litotripse extrakorporální rázovou vlnou (J.Šrámek, 24.3.2011)
Nanotechnologie v medicíně (J.Šrámek, 24.3.2011)
Umělá plicní ventilace (J.Šrámek, 3.3. 2011)
Biosignál (J.Šrámek, 3.3.2011)
Litotripse extrakorporální rázovou vlnou (J.Šrámek, 10.3.2011 a 17.3.2011)
Přístroje nahrazující funkci orgánů (J.Šrámek, 17.3.2011)
Průtoková cytometrie - osnova přednášky (V.Bernard, 17./31.3.2011)
Průtoková cytometrie - prezentace z přednášky (V.Bernard, 17./31.3.2011)
Glukometr - osnova přednášky (V.Bernard, 17./31.3.2011)
Glukometr - prezentace z přednášky (V.Bernard, 17./31.3.2011)
Optická spektrometrie - osnova přednášky (V.Bernard, 17./31.3.2011)
Optická spektrometrie - prezentace z přednášky (V.Bernard, 17./31.3.2011)
Měření a registrace mechanických veličin (V.Bernard, 17./31.3.2011)

Přednášky

Biosignál 1 (J.Šrámek, 3.3. 2010)
Biosignál 2 (J.Šrámek, 10.3.2010)
Měření a registrace mechanických veličin (V.Bernard, 17.3.2010)
Bioelektrické signály a jejich zpracování (J.Dvořák, 24.3.2010)
Nanotechnologie v medicíně (J.Šrámek, 31.3.2010)
Nekonvenční alternativy mamografie (J.Šrámek, 31.3.2010)
Endoskopická chirurgie (J.Šrámek, 7.4.2010)
Litotripse extrakorporální rázovou vlnou (J.Šrámek, 7.4.2010)
Fyzika v chirurgii (J.Šrámek, 7.4.2010)
Přístroje nahrazující funkci orgánů (J.Šrámek, 14.4.2010)
Náhrada funkce oka (J.Šrámek, 14.4.2010)
Mikroskopie (N.Vaškovicová, 21.4.2010)

Předmět nemá praktická cvičení

Otázky ke zkoušce

Zkouškové otázky


Doporučená literatura

Literatura je skutečně pouze doporučená. Student nenalezne odpovědi na všechny otázky, předpokládá se, že student navazujícího magisterského programu umí v dostatečné míře používat knihovnu a Google.

  • I.Hrazdira, V.Mornstein: Lékařská biofyzika a přístrojová technika. Neptun, Brno.
  • J.Rozman: Elektronické přístroje v lékařství. Academia, Praha.
WikiSkripta: portál Lékařská technika
WikiSkripta: P.Heřman: Biosignály z pohledu biofyziky
WikiSkripta: Nanotechnologie v medicíně
WikiSkripta: Asistivní technologie

Doplňující literatura

Rob MacLeod: The ECG (2008)
B. Bo Sramek: HEMO SAPIENS' Thoracic Electrical Bioimpedance (TEB) Technology sometimes called the Impedance Cardiography (ICG)
J.Šrámek: Nanotechnologie v medicíně
L.Churý: Nanotechnologie v medicíně na serveru programujeme.com
J.Březina: CCD snímače I na serveru Grafika ON-LINE
J.Březina: CCD snímače II na serveru Grafika ON-LINE
J.Březina: CCD snímače III na serveru Grafika ON-LINE
J.Březina: CCD snímače IV na serveru Grafika ON-LINE
Pokorný J.: Laser v endourologii. Endoskopie, 2008; 3
Frič P.: Jak to bylo ? Digestivní endoskopie ve druhé polovině 20. století. Endoskopie, 2008; 1
Babjuk M.:Transuretrální resekce v léčbě neinvazivních a povrchově invazivních (Ta, T1) nádorů močového měchýře. Endoskopie, 2009; 4

Literatura pro zájemce

Advances in Clinical Neuroscience and Rehabilitation
Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation
The New Zealand Journal of Physiotherapy
Journal of Optometry
Journal of Vision
Optometry and Vision Development
Review of Optometry