Zdravotní laborant

Předměty Přednášky Praktika Zkouška

BLLF011 Lékařská fyzika - přednáška
BLKLF011 Lékařská fyzika - přednáška
BLKIT0121p Instrumentální technika I - přednáška

Na konci tohoto kurzu bude student schopen:rozumět a vysvětlit fyzikální principy a zákony - ovládat fyzikální principy hlavních přístrojů; hodnotit výsledky zísakané základními fyzikálními metodami z hlediska bezpečného a účelného přístupu k jejich využívání; porozumět a ovládat celkový přehled základního kurzu obecné fyziky, znalosti obecných přístupů a porozumnění širším souvislostem. Absolvent musí získat nejen potřebné odborné vědomosti, ale také širší všeobecné vzdělání důležité pro další průběžné vzdělání.


V předmětu BLIT0121 Instrumentální technika I se studenti seznámi s fyzikálními a fyzikálně chemickými základy měřicích laboratorních metod nejčastěji používaných v oblasti klinické biochemie, imunologie a hematologie.

Připravuje se

Otázky ke zkoušce

Zkouškové otázky