Lidé na ústavu

Jméno Pozice IS Email Telefon Místnost
Profesoři
prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc. přednosta ústavu 549 49 6346 324
prof. MUDr. Ivo Hrazdira, DrSc. emeritní profesor 543 183 079
Docenti
doc. RNDr. Jiřina Škorpíková, CSc. zástupkyně
přednosty ústavu
549 49 7667 318
Učitelští pracovníci
Mgr. Vladan Bernard, Ph.D. odborný asistent 549 49 6577 316
MUDr. Aleš Bourek, Ph.D. odborný asistent 549 49 3323 321
MUDr. Lenka Forýtková, CSc. odborná asistentka 549 49 3953 320
MUDr. Věra Maryšková lektorka 549 49 6032 317
Mgr. Erik Staffa, Ph.D. odborný asistent 549 49 2890 319
Mgr. Daniel Vlk, CSc. odborný asistent 549 49 8048 322
Další zaměstnanci
Svatava Modrová laborantka 549 49 6220 326
Jarmila Suttnerová laborantka 549 49 7481 311
Marta Vágnerová sekretářka 549 49 8191 325
Postgraduální studenti
Mgr. Ing. Marek Dostál
Ing. Jana Pokorná 332
Ing. Jiřina Valkovičová 332
Mgr. Ondřej Vlasák
Absolventi
Mgr. Pavlína Bečvářová, PhD.
Ing. Kamil Brabec, PhD.
Mgr. Bohdan Kratochvíl, PhD.
MUDr. Petr Nádeníček, PhD.
Mgr. Alexandra Šidlová, PhD.
Mgr. et Mgr. Kateřina Skřivanová, PhD.
Mgr. Naděžda Vaškovicová, PhD.