Nutriční specialista (NMgr.)

Předměty Přednášky Praktika Zkouška

MNPM071p Přístrojové vyšetřovací metody v práci nutričního terapeuta se specializací - přednáška

Na konci tohoto kurzu bude student schopen; rozumět a vysvětlit principy metod a přístrojů používaných ve všeobecném lékařství; rozeznání možných rizik, která jsou spojena s používáním některých lékařských zařízení (mechanického, elektromagnetického i světelného charakteru, ionizující záření); osvojení si zásad bezpečného používání těchto přístrojů, a to jak pro pacienty tak i pro zdravotnický personál.

Předmět nemá praktická cvičení

Předmět je zakončen kolokviem

Okruhy ke kolokviu


Doporučená literatura

Literatura je skutečně pouze doporučená. Student nenalezne odpovědi na všechny otázky, předpokládá se, že student navazujícího magisterského programu umí v dostatečné míře používat knihovnu a Google.

  • I.Hrazdira, V.Mornstein: Lékařská biofyzika a přístrojová technika. Neptun, Brno.
  • J.Rozman: Elektronické přístroje v lékařství. Academia, Praha.
  • L.Navrátil, J.Rosina a kol.: Medicínská biofyzika. Grada, Praha 2005
WikiSkripta: portál Lékařská technika
WikiSkripta: P.Heřman: Biosignály z pohledu biofyziky
WikiSkripta: Nanotechnologie v medicíně
WikiSkripta: Asistivní technologie
WikiSkripta: Elektrická impedance
WikiSkripta: Elektriká impedance tkání
WikiSkripta: Vedení elektrického proudu tělem
WikiSkripta: Měření odporu
WikiSkripta: Měření vodivosti roztoků