Všeobecná sestra; Porodní asistentka; Zdravotnický záchranář

Předměty Přednášky Praktika Zkouška

BSLF011p Lékařská biofyzika - přednáška
BZLB011p Lékařská biofyzika - přednáška

Na konci tohoto kurzu bude student schopen:rozumět a vysvětlit biofyzikální principy a zákony - ovládat biofyzikální principy hlavních lékařských přístrojů; hodnotit výsledky zísakané základními biofyzikálními metodami z hlediska bezpečného a účelného přístupu k jejich využívání; porozumět principům terapeutických a diagnostických lékařských přístrojů, ovládat základní zákonitosti tzv. fyziologické a molekulární biofyziky. Absolvent musí získat nejen potřebné odborné vědomosti, ale také širší všeobecné vzdělání důležité pro další průběžné vzdělání zdravotních sester.

BZLB011c Lékařská biofyzika - cvičení
BSLF011c Lékařská biofyzika - cvičení

Biofyzika tvoří teoretický základ téměř všech moderních terapeutických a diagnostických lékařských přístrojů. Hlavním cílem praktických cvičení je: rozvoj schopností studentů při měření a používaní přístrojů, rozvoj vědeckého, účinného, bezpečného a účelného přístupu k využívání biomedicínckých zařízení, porozumění biofyzikálním principům, které jsou zaměřené na současnou zdravotnickou praxi a přímo se vztahují k péči o pacienty (ty, jež jsou základem mnoha lékařských zobrazovacích a monitorovacích technik).

Témata přednášek

Zájemcům o hlubší znalosti doporučujeme nahlédnout do prezentací určených pro studenty všeobecného lékařství a navazujícího magistreského studia.

Základní informace


Podmínky pro získání zápočtu

  • Absolvování všech předepsaných praktik a odevzdání protokolů v pdf ke každé úloze na email: "biofyzika.lfmu@seznam.cz"
  • Protokoly musí být vypracovány samostatně bez opisování
  • Celkové hodnocení protokolů lepší než nedostatečné
  • Celkové hodnocení znalostí, zkoušených během praktik, lepší než nedostatečné
  • Splnění zápočtového testu s výsledkem 10 bodů a více

Náplň praktických cvičení

Sylaby praktických cvičení pro jednotlivé obory: Studenti jsou individuálně rozepisováni na jednotlivé úlohy podle následujících rozpisů:

Návody k jednotlivým úlohám


Užitečné pomůcky

Otázky ke zkoušce

Zkouškové otázky