Doktorské studium

Biofyzikální ústav je školícím pracovištěm studentů v oboru lékařská biofyzika. Seznam aktivních studentů doktorského studijního programu lze nalézt v sekci lidé.

Obhájené disertace

Obhájené disertace v abecedním pořadí podle autora: