Publikace

Knižní publikace

Ivo Hrazdira, Vojtěch Mornstein: Lékařská biofyzika a přístrojová technika. Neptun 2004, ISBN-10: 80-902896-1-4

Učebnice pro studenty všeobecného lékařství.
Vojtěch Mornstein, Ivo Hrazdira, Aleš Bourek: Lékařská fyzika a informatika. Neptun 2007, ISBN-13: 978-80-86850-02-3

Učebnice pro studenty zubního lékařství.
Ivo Hrazdira, Vojtěch Mornstein, Jiřina Škorpíková: Základy biofyziky a zdravotnické techniky. Neptun 2006, ISBN-10: 80-86850-01-3

Učebnice pro studenty bakalářských oborů.
Martin Sedlář, Erik Staffa, Vojtěch Mornstein: Zobrazovací metody využívající neionizující záření. Masarykova univerzita 2014, ISBN 978-80-210-7156-8

Doplňující skripta.

Časopisecké publikace

Aktualizovaný seznam je na univerzitním webu.