Studijní texty

Jako pomocný ale velmi doporučený text nabízíme studentům dvě kapitoly z připravované podstatně revidované učebnice - o struktuře hmoty a o ionizujícím záření v lékařství (biologické účinky, zobrazovací metody, radioterapie aj.). Připomínky k obsahu i formě jsou vítány. Učebnice by měla sloužit pro všechny biomedicínské obory.

Kapitola 1
Kapitola 2.6


"Přístrojové metody molekulární biofyziky" - přednáška . Tato přednáška pro studenty všeobecného lékařství na LF MU prohlubuje látku probíranou v rámci přístrojových metod molekulární biofyziky a je doplňkovým studijním materiálem pro všechny zájemce o biofyziku.

Přístrojové metody molekulární biofyziky


Elektronický učební text, prezentace a další studijní materiály k tématu Aktualizace předmětu biofyzika se zaměřením pro fyzioterapeuty, které byly zpracovány v rámci projektu MUNI/FR/1614/2015.

Aktualizace předmětu biofyzika se zaměřením pro fyzioterapeuty
Biofyzikální příručka pro praktikum oboru fyzioterapie


Elektronický učební text, prezentace a další studijní materiály k tématu Zobrazovací metody v medicíně využívající neionizující záření, které byly zpracovány v rámci projektu FRVŠ č.911/2013.

Zobrazovací metody v medicíně využívající neionizující záření
Zobrazovací metody využívající neionizující záření


Elektronický učební text, prezentace a další studijní materiály k tématu Získávání a analýza obrazové informace, které byly zpracovány v rámci projektu FRVŠ č.2487/2011.

Získávání a analýza obrazové informace
Získávání a analýza obrazové informace


Videa

Výuková videa z odborné stáže Elastografii v medicíně.

Úvodní slovo (prof. Mornstein)
Charakteristika elastických vlastností tkání a přehled elastografických metod (prof. Hrazdira)
Střižné vlny (prof. Hrazdira)
Přehled klinických elastografických studií (MUDr. Maryšková)
Prezentace ultrazvukového přístroje Aixplorer (Ing. Kubák)