FACULTATIS MEDICAE UNIVERSITATIS BRUNENSIS MASARYKIANAE
SPISY LÉKAŘSKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ

 

No 1 (2000)
INDEX

Janisch R.
Instigation of a New Tradition for Scripta Medica in the New Millenium
[PDF]

  Siegelová J., Fišer B.
Noninvasive Methods in Cardiology - A Symposium Held in Brno, November 4 to 7, 1998 (Part I.) - Introduction
[PDF]

  Kenner T., Moser M., Tanev I., Ono K.
The Libeau-Effect or on the Optimal Use of Energy for the Circulation of Blood
Optimální využití energie krevním oběhem: Libeau-efekt
[PDF]

  Martineaud J.P., Cisse F., Samb A.
Circadian Variability of Temperature in Fasting Subjects
Cirkadiánní variabilita tělesné teploty při hladovění u člověka
[PDF]

  Fišer B., Siegelová J., Placheta Z., Dušek J.
Short-Therm Variability of Blood Pressure and Baroreflex Sensitivity in Essential Hypertension
Krátkodobá variabilita krevního tlaku a baroreflexní senzitivita u esenciální hypertenze
[PDF]

  Honzíková N., Fišer B., Semrád B.
Sympathetic Overactivity and Mortality in Patients after Myocardial Infarction
Zvýšená sympatická aktivita a mortalita u nemocných po infarktu myokardu
[PDF]

  Halberg F., Cornelissen G., Watanabe Y., Siegelová J., Fišer B.
From Time-Unspecified Measurement to Chronobiological Specialties Such as Chronomedicine and Chronoastrobiology: Challenges for Manufacturing
Od časově nespecifikovaných měření k chronobiologickým přístupům jako je chronomedicina a chronoastrobiologie: výzva výrobcům
[PDF]

  Ikonomov O.C., Stoynev A.G., Penev P.D., Peneva A.V., Cornelissen G., Samayoa W.,
Siegelová J., Dušek J., Halberg F.
Circadian Rhythm of Blood Pressure and Heart Rate in Uncomplicated Healthy Human Pregnancy
Cirkadiánní rytmus krevního tlaku a srdeční frekvence v průběhu fyziologického těhotenství
[PDF]

  Instructions for Authors Submitting Manuscripts for Publication in SCRIPTA MEDICA
[PDF]