FACULTATIS MEDICAE UNIVERSITATIS BRUNENSIS MASARYKIANAE
SPISY LÉKAŘSKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ

 

No 3 (2000)
INDEX

Müller I.
Introduction - The Frejka Memorial Conference, Brno, June 17 to 18, 1999
[PDF]

Müller I.
Mistakes in the Diagnosis and Treatment of Tuberculous Spondylitis. A Case Study
Omyly v diagnostice a léčení tuberkulózní spondylitidy
[PDF]

Filipovič M., Leznar M., Grosman R., Vlach O.:
Surgical Treatment of Idiopathic Scoliosis. Comparison of Two Techniques of Fixation
Srovnání instrumentaria Isola a HRI u operací idiopatických skolióz
[PDF]

Vališ P., Chaloupka R.:
Our Contribution to the Surgical Management of Tuberculous Spodylitis
Náš příspěvek k chirurgickému řešení TBC spondylitidy páteře
[PDF]

Grosman R., Rouchal M., Chaloupka R.:
The Long-Term Results of Surgical Management of Spine Metastic Tumours from Breast Cancer
Dlouhodobé výsledky operační léčby metastáz carcinoma mammae do páteře
[PDF]

Repko M., Chaloupka R.:
Surgical Management of Planovalgosity of the Foot in Cerebral Palsy
Operační terapie planovalgozní deformity nohy u spastiků
[PDF]

Repko M., Vlach O.:
Paralytic Scoliosis ? Management at Adolescent Age. A Case Report
Paralytická skoliotická křivka ? ošetření v období dospívání
[PDF]

Prášek J., Podrábská M., Mrhač L., Přikrylová I.:
Radionuclide Imaging in Inflammatory Skeletal Disease
Diagnostika kostních zánětů pomocí radionuklidů
[PDF]

Semrád B., Fišer B., Honzíková N.:
Nonlinear Structure Analysis of Inter-Beat Interval Data in Patients after Myocardial Infarction
Nelineární strukturní analýza tepových intervalů u nemocných po infarktu myokardu
[PDF]

Žáková J., Ventruba P., Crha I., Petrenko M., Šťastná J.:
Does Transfer of Embryos at the Blastocyst Stage Increase the Risk of Multiple Pregnancy?
Zvyšuje transfer embryí ve stádiu blastocysty riziko vícečetného těhotenství?
[PDF]

Nováková Z., Honzíková N., Hrstková H., Fišer B., Václavková P.:
Baroreflex Sensitivity and a 24-H Blood Pressure Profiles in Children and Adolescents with Essential Hypertension
Citlivost baroreflexu a 24-hodinový profil krevního tlaku u dětí a dospívajících s esenciální hypertenzí
[PDF]