FACULTATIS MEDICAE UNIVERSITATIS BRUNENSIS MASARYKIANAE
SPISY LÉKAŘSKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ

 

No 5 (2000)
INDEX

Brázdil J., Buček J. Feit J.:
Occurrence of Pityrosporum Ovale/Orbiculare in Seborrheic Keratosis and Melanocytic Naevus
Výskyt Pityrosporum ovale/orbiculare u seboroické keratosy a melanocytárního névu
[PDF]

Černý E., Hušek K., Jelínková I., Zichová I.:
Validity of Diagnostic Criteria of Chronic Cholecystitis
Validita diagnostických kritérií chronické cholecystitidy
[PDF]


Tesák M., Adámková R., Janoušek S.:
Long-Term Prognosis in Patients with Acute Myocardial Infarction
Dlouhodobá prognóza pacientů s akutním infarktem myokardu
[PDF]


Crha I., Hrubá D., Fiala J., Ventruba P., Žáková J.:
Reduced Numbers of Retrieved Oocytes in Smoking Women
Snížený počet získaných oocytů u kouřících žen
[PDF]

REVIEW

Michek J., Zelníček P., Vrastyák J., Janeček M., Sutorý M.:
Trauma of the Abdominal Organs and Retroperitoneum. New Approaches
Poranění orgánů dutiny břišní a retroperitonea ? nové postupy
[PDF]

ZPRÁVY

Held on the Association of Physicians in Brno Seminary ? 12th December 1999
Seminář Spolku brněnských lékařů pořádaný 12. prosince 1999
[PDF]

44. studentská vědecká konference Lékařské fakulty
Masarykovy univerzity 2000
[PDF]