FACULTATIS MEDICAE UNIVERSITATIS BRUNENSIS MASARYKIANAE
SPISY LÉKAŘSKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ

 

No 6 (2000)
INDEX

Gabriel M., Kopecká M., Takeo K., Yoshida S.:
Ultrastructure of Fellomyces fuzhouensis - New, Potentially Pathogenic Yeast Reproducing by Conidiogenesis
Ultrastruktura Fellomyces fuzhouensis - nové, patogenní kvasinky reprodukující se konidiogenezí
[PDF]

Slaninová I., Svoboda A.:
Changes in Cytoskeleton Morphology during the Life Cycle of Schizosaccharomyces japonicus var. versatilis
Změny v morfologii cytoskeletu v průběhu životního cyklu Schizosaccharomyces japonicus var. versatilis
[PDF]

Kopecká M., Yamaguchi M., Gabriel M., Takeo K., Svoboda A.:
Morphological Transitions during the Cell Division Cycle of Cryptococcusneoformans as Revealed
by Transmission Electron Microscopy of Ultrathin Sections and Freeze-Substitution
Morfologická stádia v buněčném cyklu Cryptococcus neoformans studovaná transmisní elektronovou mikroskopií
ultratenkých řezů a mrazovou substitucí
[PDF]

Holubářová A., Müller P., Svoboda A.:
A Response of Yeast Cells to Heat Stress: Cell Viability and the Stability of Cytoskeletal Structures
Odpověď kvasinkových buněk na teplotní šok: životaschopnost buněk a stabilita cytoskeletu
[PDF]

Veselská R., Janisch R.:
The Effect of UV Irradiation on Changes in Cytoskeleton and Viability of Mouse Fibroblasts L929 Cell Line
Změny cytoskeletu a životaschopnost myších fibroblastů linie L929 v důsledku UV ozáření
[PDF]


PERSONALIA

Professor Oldřich Nečas and the Post-War History of the Department of Biology, Faculty of Medicine, Brno (A. Svoboda)
[PDF]