FACULTATIS MEDICAE UNIVERSITATIS BRUNENSIS MASARYKIANAE
SPISY LÉKAŘSKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ

 

No 1 (2001)
Index

Kenner T., Kenner L.:
Risk Factors, Protective Factors and Medical Decisions. Review
Rizikové faktory, protektivní faktory a lékařská rozhodnutí
[PDF]

Martineaud J. P., Savin E., Siegelová J., Fišer B., Dušek J., Dobšák P., Placheta Z.:
Relationship between Blood Pressure and Blood Flow in the Brachial Artery in Hypertensives
Vztah mezi krevním tlakem a průtokem v brachiální tepně u hypertoniků
[PDF]

Siegelová J., Fišer B., Dušek J., Placheta Z., Dobšák P., Savin E., Martineaud J. P.:
Relationship between Arterial Blood Pressure and Carotid Blood Flow in
Essential Hypertension Treated with Enalapril
Vztah mezi krevním tlakem a průtokem v karotidě u esenciální hypertenze
léčené enalaprilem
[PDF]

Fišer B., Siegelová J., Dušek J., Placheta Z.:
Baroreflex Gain in Essential Hypertension: The Effect of Combined
Trandolapril and Dilthiazem Therapy
Baroreflex u esenciální hypertenze: Účinek kombinované terapie trandolaprilem a dilthiazemem
[PDF]

Dobšák P., Eicher J. C., Siegelová J., Jančík J., Svačinová H., Wolf J. E.:
Bacterial Endocarditis as a Complication in Calcified Mitral Ring
Bakteriální endokarditida jako komplikace kalcifikovaného mitrálního prstence
[PDF]

Jančík J., Svačinová H., Siegelová J., Dobšák P., Placheta Z., Fišer B., Dušek J.,
Meluzín J., Toman J., Savin E., Martineaud J. P.:
Baroreflex Sensitivity in Patients with Chronic Coronary Artery Disease:
Influence of Eight Week's Exercise Training
Baroreflexní senzitivita u pacientů s chronickým onemocněním
koronárních tepen: vliv 8-týdenního tréninku
[PDF]

Dobšák P., Courderot-Masuyer C., Siegelová J., Svačinová H., Jančík J., Vergely-Vanriessen C., Rochette L.:
Antioxidant Properties of Aminoguanidine: A Paramagnetic
Resonance Test
Antioxidační vlastnosti aminoguanidinu - test s paramagnetickou rezonancí
[PDF]

Dušek J., Siegelová J., Fišer B., Savin E., Martineaud J.P.:
Minimum Forearm Vascular Resistance in Essential Hypertension after Antihypertensive Therapy
Minimální cévní rezistence předloktí u esenciální hypertenze po antihypertenzivní léčbě
[PDF]

Honzíková N., Fišer B., Semrád B.:
Relationship between Ejection Fraction and Baroreflex Sensitivity
in Patients after Myocardial Infarction
Vztah mezi ejekční frakcí a citlivostí baroreflexu u pacientů po infarktu myokardu
[PDF]

INSTRUCTIONS FOR AUTHORS SUBMITTING MANUSCRIPTS FOR PUBLICATION
IN SCRIPTA MEDICA
[PDF]