FACULTATIS MEDICAE UNIVERSITATIS BRUNENSIS MASARYKIANAE
SPISY LÉKAŘSKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ

 

No 3 (2001)
INDEX


Vokurka J., Wechsler J., Znojil V., Buček J.:
The Effect of Monopolar Electrocautery on the Small Intestine of the Rat
Vliv monopolární elektrokoagulace na tenké střevo u krysy
[PDF]


Hrstková H., Honzíková N., Fišer B., Nováková Z.:
Baroreflex Sensitivity, Blood Pressure and Heart Rate in Children and Adolescents after Anthracycline Treatment for Malignant Tumour
Citlivost baroreflexu, krevní tlak a tepová frekvence u dětí a adolescentů s maligními tumory po antracyklinové léčbě
[PDF]


Šidlová A., Škorpíková J., Janisch R., Mornstein V.:
Laser Light Effects on the Cytoskeleton of HeLa Cells
Účinky nízkovýkonného laseru na cytoskelet HeLa buněk
[PDF]


Šťastná J., Sedláčková M.:
Submicroscopic Changes in the Production of Hydrogen Peroxide in Necrotic and Apoptotic Cells of the Mouse Postovulatory Cumulus Oophorus
Submikroskopické změny v produkci peroxidu vodíku v nekrotických a apoptotických buňkách myšího postovulačního cumulus oophorus
[PDF]


Svíženská I., Dubový P., Šťastná M.:
Immunohistochemical Study of the Extracellular Matrix Formed during Peripheral Nerve Regeneration Through a Knitted Prosthesis
Imunohistochemická analýza extracelulární matrix vytvořené během regenerace periferního nervu v pletené protéze
[PDF]