FACULTATIS MEDICAE UNIVERSITATIS BRUNENSIS MASARYKIANAE
SPISY LÉKAŘSKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ

 

No 4 (2001)
INDEX


Fedora M., Klimovič M., Šeda M., Dominik P., Nekvasil R.:
The Influence of an Early Application of High-Frequency Oscillatory ventilation on the Outcome in Paediatric Acute Respiratory Distress Syndrome
Vliv časné aplikace vysokofrekvenčmí oscilační ventilace na přežití pediatrických pacientů se syndromem akutní respirační tísně
[PDF]


Crha B., Gál P.:
Surgical Treatment of Sprengel's Deformity of the Scapula
Problematika chirurgického léčení Sprengelovy deformity lopatky
[PDF]


Vlachovský R.:
Long-Term Patency of a RaK Collagen Vascular Prosthesis
[PDF]


Veselská R., Janisch R.:
Cortical Actin Cytoskeleton in the Human Oocytes: A Comparison with the Mouse Oocytes
Kortikální aktinový cytoskelet lidských oocytů: porovnání s myšími oocyty
[PDF]


ZPRÁVY
Conference of Young Microbiologists - Tomášek Days 2000, Brno 7.–9. 6. 2000
Abstracts
[PDF]