FACULTATIS MEDICAE UNIVERSITATIS BRUNENSIS MASARYKIANAE
SPISY LÉKAŘSKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ

 

No 5 (2001)
INDEX


Pelikan Z.:
Late Type of the Nasal Allergic Response. Review
Nosní alergická reakce opožděného typu
[PDF]


Litzman J., Štouračová M., Krejčí M., Thon V., Lokaj J.:
T-Lymphocytes in IgA Deficiency
T-lymfocyty u pacientů se selektivním deficitem IgA
[PDF]


Woznicová V., Votava M.:
Western Blot Determination of IgG Avidity in Primary and Secondary Syphilis
Westernblot při stanovení avidity IgG u primární a sekundární lues
[PDF]


PERSONALIA
Bartošová D.:
Odešel Prof. MUDr. Vladimír Kluska 29.8.1909 - 28.9.2001
[PDF]