FACULTATIS MEDICAE UNIVERSITATIS BRUNENSIS MASARYKIANAE
SPISY LÉKAŘSKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ

 

No 6 (2001)
INDEX


Matuška J., Bajer M., Hrstková H.:
Rush Immunotherapy with the Standardised Grass-Pollen Extract in Children with Mild Allergic Asthma. A Comparison of Two Premedication Regimens
Rychlá imunoterapie se standardizovaným extraktem letních travin u dětí s mírným astma bronchiale. Srovnání dvou schemat
[PDF]


Hrstková H., Brázdová Z., Novotný J., Bajer M.:
Nutrition and Exercise in the Lifestyle of Long-Term Survivors of Childhood Cancer
Výživa a pohybová aktivita jako součást životního stylu dětí po léčbě zhoubného nádoru
[PDF]


Smrčka M., Otevřel F., Kuchtíčková Š., Horký M., Juráň V., Duba M., Graterol I.:
Experimental Model of Reversible Focal Ischaemia in the Rat
Model reversibilní fokální mozkové ischemie u potkana
[PDF]


Gál R., Čundrle I., Zimová I.:
Inhaled Nitric Oxide Therapy in Acute Respiratory Distress Syndrome Due to Acute Necrotising Pancreatitis. Case Report
Léčba akutního syndromu dechové tísně při akutní nekrotické pankreatitidě inhalovaným oxidem dusnatým. Kazuistika
[PDF]


ZPRÁVY
Zpráva o činnosti brněnské pobočky československé biologické společnosti v roce 2001
Autoreferáty přednášek
[PDF]


Abstracts
PCR in Medicine III
[PDF]