FACULTATIS MEDICAE UNIVERSITATIS BRUNENSIS MASARYKIANAE
SPISY LÉKAŘSKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ

 

No 1 (2004)

C o n t e n t s


Bilateral Clavicular and Scapular Neck Fractures. Case Report
Hart R., Janeček M., Buček P., Chaker A.
[PDF]

Efficacy of Alpha-Interferon Monotherapy and Combination of Alpha-
Interferon and Ribavirin in Chronic Hepatitis C Patiens

Husa P., Chalupa P., Štroblová H., Šlesinger P., Husová L.
[PDF]
 
Bleeding from an Umbilical Port Can Be Prevented. Case Report
Vokurka J., Vokurková J.
[PDF]
 
The Results of the Present Therapy of Colorectal Cancer at First Department of Surgery – Statistical Analysis
Kábela M., Vokurka J.
[PDF]
 
Sclerosing Pneumocyta
Krpenský A., Hušek K., Lžičařová E., Jedlička K., Černý E.
[PDF]
 
Drinking Regime in Children, Adolescents, and University Students
Forejt M., Hrstková H.

[PDF]