FACULTATIS MEDICAE UNIVERSITATIS BRUNENSIS MASARYKIANAE
SPISY LÉKAŘSKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ

 

No 2 (2008)

CONTENS


Paediatric Surgery

Physeal Injuries of Distal Femur in Children
Plánka L., ©kvařil L., Starý D., Jochymek J., Gál P.
[PDF]

Corrosive Injuries of the Oesophagus and the Stomach in Children
Starý D., Tůma J., Plánka L., Gál P.
[PDF]
Ophthalmology

Transmission Electron Microscopy of the Vitreomacular Border in Clinically
Significant Diabetic Macular Oedema
Synek S., Páč L., Synková M.
[PDF]

Stomatology

Occurence of Periodontal Pathogens in Patients Treated with Fixed
Orthodontic Appliances
Černochová P., Augustin P., Fassmann A., Izakovičová-Hollá L.
[PDF]
Paediatric

Is the Level og IgG Antibodies against Pertussis Toxin Sufficient
inVaccinated Child Population?
Duřpektová M., Hrstková H.
[PDF]
Biology

Mechanisms of Effects of Platinum (II) and (IV) Comlexes. Comparison of
Cisplatin and Oxaliplatin with Satraplatin and LA-12. New Pt IV) – Based
Drugs. A Minireview
Foltinová V., ©vihálková-©indlerová L., Horváth V., Sova P., Hofmanová J.,
Janisch R., Kozubík A.
[PDF]

Dermatovenerology

Risk Factors of Chronic Venous Disease Inception
©vestková S., Pospíąilová A.
[PDF]