CENTRUM JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

na
Lékařské fakultě Masarykovy univerzity

Kombinované studium

CJV LF MU poskytuje také jazykové vzdělávání pro studenty kombinovaného bakalářského studia, obor Všeobecná sestra.

Studenti si povinně zapíší kurz BKAJ0121 Angličtina I, který je začleněn do centrálního rozvrhu. Výuka probíhá blokově a je zakončena zápočtem.

Hodnocení závisí na docházce (povoleny jsou dvě omluvené absence), aktivitě na seminářích a výsledku zápočtového testu.

Zápočtový test ověřuje:

  • znalost praktické a teoretické lékařské slovní zásoby v rozsahu probíraném na seminářích
  • znalost gramatiky probírané na seminářích

CJV LF MU
Kamenice 5
625 00 Brno

Číslo dokumentu: 782 | Počet přístupů: 4354 | Vytvořeno: 18. 6. 2009 13:46:02 | Aktualizace: 18. 6. 2009 13:46:02
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!