CENTRUM JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

na
Lékařské fakultě Masarykovy univerzity

ODKAZY

Centrum jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity (CJV MU)
http://lingua.muni.cz/cs/

Virtuální jazyková studovna (VJS)
https://vjs.muni.cz/

Knihovna univerzitního kampusu Bohunice
http://www.ukb.muni.cz/kuk/

Projekt COMPACT - Kompetence v jazykovém vzdělávání na Masarykově univerzitě
http://lingua.muni.cz/cs/projekty/projekt-compact/

Projekt Impact - projekt strukturálních fondů M©MT zaměřený na inovaci jazykových kurzů, tvorbu nových výukových a testových materiálů předmětů anglický a latinský jazyk
http://lingua.muni.cz/cs/projekty/impact/

Společný evropský referenční rámec (ERR) pro cizí jazyky
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencni-ramec-pro-jazyky

CJV LF MU
Kamenice 5
625 00 Brno

Číslo dokumentu: 789 | Počet přístupů: 6618 | Vytvořeno: 19. 6. 2009 11:43:36 | Aktualizace: 14. 3. 2016 9:48:09
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!