CENTRUM JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

na
Lékařské fakultě Masarykovy univerzity

KONTAKTY ZAMĚSTNANCŮ CJV LF MU

Vyučující oddělení působí ve dvou lokalitách LF MU. S ohledem na průběh výuky i přesuny mezi pracovišti nejsou mimo konzultační hodiny k zastižení na telefonu. Kontaktujte je proto, prosím, přednostně e-mailem.

  e-mail telefon pracovna
vedoucí pracoviště
Mgr. Veronika Dvořáčková, Ph.D.    veronika.dvorackova@med.muni.cz    54949 3223    115
 
garanti jazykových sekcí
anglický jazyk
Mgr. Veronika Dvořáčková, Ph.D. veronika.dvorackova@med.muni.cz 54949 3223   115
český jazyk
PhDr. Ivana Rešková, Ph.D 45152@mail.muni.cz 54949 5611 327
latinský jazyk
Mgr. Libor Švanda, Ph.D. svanda@phil.muni.cz 54949 5605 108
 
sekretariát
PhDr. Jana Vyorálková jvyoral@med.muni.cz 54949 8170 112
 
anglický jazyk
Mgr. Veronika Dvořáčková, Ph.D. veronika.dvorackova@med.muni.cz 54949 3223   115
Mgr. Jana Klapilová 242602@mail.muni.cz 54949 5343   117
Bc. Tereza Kochová 111086@mail.muni.cz 54949 4178 109
Mgr. Jana Kubrická, Ph.D. kubricka@fsps.muni.cz 54949 6686 111
Joseph Lennon, BA, Ph.D. joelennon@mail.muni.cz 54949 4178 109 - pouze v pátek
Wei-lun Lu, Ph.D. 232876@mail.muni.cz    54949 4178 109
Mgr. Žaneta Stýblová 242614@mail.muni.cz 54949 7324  117
 
český jazyk pro cizince
Mgr. Linda Doleží, Ph.D. dolezi@med.muni.cz 54949 3578 116
Mgr. Veronika Králová kralova.veronika@mail.muni.cz 54949 3578 117
PhDr. Renata Prucklová prucklova@fsps.muni.cz 54949 6686 111
Mgr. Martin Punčochář 54084@mail.muni.cz 54949 6604 116
PhDr. Ivana Rešková, Ph.D 45152@mail.muni.cz 54949 5611 331
externí pracovníci
PhDr. Magdalena Pintarová 203846@mail.muni.cz 54949 5611 331
Mgr. Jarmila Šafránková jsafran@med.muni.cz 54949 7523 112
 
latinský jazyk
Mgr. Natália Gachallová   261004@mail.muni.cz 54949 7097 118
Mgr. Lucie Mazalová, Ph.D.   52260@mail.muni.cz 54949 5190, 54949 7364    108
Mgr. Kamila Novotná   23099@mail.muni.cz 54949 4320, 54949 7097 118
Mgr. Marie Okáčová, Ph.D. marie.okacova@mail.muni.cz 54949 7364 108
Mgr. Kateřina Pořízková, Ph.D. porizkova@med.muni.cz 54949 4649 118
PhDr. Renata Prucklová prucklova@fsps.muni.cz 54949 6686 111
Mgr. Jan Slíva jsliva@mail.muni.cz 54949 7364 108
Mgr. Libor Švanda, Ph.D. svanda@phil.muni.cz 54949 5605 108
externí pracovníci
Mgr. Nina Jašková, Ph.D. 108923@mail.muni.cz    
Mgr. Zdeněk Kubík kubik.zd@mail.muni.cz    
Mgr. Jana Malá, Ph.D. 16819@muni.cz 54949 8921  
Mgr. Andrea Salayová 450831@mail.muni.cz    
Mgr. Anna Žáková, Ph.D. 53165@muni.cz    
Mgr. Marie Žáková 43706@mail.muni.cz    

ÚŘEDNÍ HODINY SEKRETARIÁTU CJV LF MU
 
PhDr. Jana Vyorálková
tel. 549 49 8170
jvyoral@med.muni.cz

pondělí   10 - 12,00
středa 10 - 12,00
pátek 9 - 11,00

KONZULTAČNÍ HODINY VYUČUJÍCÍCH CJV LF MU

- přístupné přes osobní stránky vyučujících pouze po registraci do ISu

anglický jazyk

Mgr. Veronika Dvořáčková, Ph.D.
Mgr. Jana Klapilová
Mgr. Jana Kubrická, Ph.D.
Bc. Tereza Kochová
Joseph Lennon, BA, Ph.D.
Weilun-Lu, Ph.D.

český jazyk pro cizince

Mgr. Linda Doleží, Ph.D.
Mgr. Veronika Králová
PhDr. Magdalena Pintarová
PhDr. Renata Prucklová
Mgr. Martin Punčochář
PhDr. Ivana Rešková, Ph.D.
Mgr. Jarmila Šafránková

latinský jazyk

Mgr. Natália Gachallová
Mgr. Nina Jašková, Ph.D.
Mgr. Zdeněk Kubík
Mgr. Jana Malá, Ph.D.
Mgr. Lucie Mazalová, Ph.D.
Mgr. Kamila Novotná
Mgr. Marie Okáčová, Ph.D.
PhDr. Renata Prucklová
Mgr. Andrea Salayová
Mgr. Jan Slíva
Mgr. Libor Švanda Ph.D.
Mgr. Anna Žáková, Ph.D.
Mgr. Marie Žáková

CJV LF MU
Kamenice 5
625 00 Brno

Číslo dokumentu: 790 | Počet přístupů: 12398 | Vytvořeno: 19. 6. 2009 12:03:03 | Aktualizace: 2. 1. 2019 10:08:11
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!