IV.r.       CHIRURGIE (Všeob. lék. + zubní lék.+ dětské lék. )     LS     2018  19. 2 -  8.6. 2018

 

Blok  =  2 týdny     denně   7.30 - 9.45  +  10.05 - 12.20

 

rozdělení kruhů na kliniky: 1,16 pediatři,  13, 14 zubní lékařství

 

Chirurgie II (VLCH0832c) pro všeobecné lékaře:

-          FDN Černopolní: pediatrické skupiny 1 a 16;

-          I. chirurgická klinika Pekařská: skupiny 4, 5, 7, 8, 12;

-          Chirurgická klinika Bohunice Jihlavská: skupiny 2, 6, 9, 10, 11, 15.

 

Chirurgie III (ZLCH0833c) pro zubaře:

-          I. chirurgická klinika Pekařská: zubařské skupiny 13, 14.

 

 

pozn. kruhy zub. lék. č.13 a 14 mají v 7. a 8.semestru  celkem  pouze po 30 vyuč.hodinách

 

Tabulka 1.: Přiřazení mateřského chirurgického pracoviště jednotlivým kruhům a časový rozvrh výuky

 

BLOK

1

2

3

4

5

6

7

8

týden

1, 2

3, 4

5,6

7,8

9,10

11,12

13,14

15,16

I CH

7

14

5

4

13

12

 

8

CHB

9

6

15

 

2

 

11

10

DCH

 

16

 

 

 

 

1

 

 

BLOKY č.1-1,2 týden/ 19.2.-2.3.             č.2-3,4 týden-5.3.-16.3.               č.3-5,6 týden-19.3.-30.3.

               č.4-7,8 týden- 3.4.-13.4.             č.5-9,10 týden-16.4.-27.4.           č.6-11,12 týden-30.4.-11.5.

               č.7-13,14 týden-14.5.-25.5.          č.8- 15,16 týden- 28.5.-8.6.

 

Tabulka 2. :Rozvrh výuky je odlišný v jednotlivých týdnech bloku

 

týden

 

 

1.

 

 

 

 

2.

 

 

Kruh

Den

Po.

Út.

St.

Čt.

Pá.

Po.

Út.

St.

Čt.

Pá.

4,5,12

CH

CH

TR

CH

CH (TR)

CH

CCH

DCH

DCH

DCH

7,8

DO

O

CH

CH (TR)

CH

CH

CH

CCH

POP

OR

2 ,6, 9

CH

CH

(TR)

DCH

DCH

CCH

CH

DCH

TR

CH

CH

      10,15,11

CH

O

CCH

POP

OR

DO

CH

(TR)

CH

CH

CH

13,14

CH

CH

CH

-

-

-

-

-

-

-

1,16

DCH

DCH

DCH

DCH

DCH

DCH

O

TR

POP

DO

 

Podrobněji

CH = Chirurgie (všeob.chir. -  celkem za oba semestry 8 vyučovacích dnů, dle skupin 3.-5. dnů, vyučováno na mateřském pracovišti)

 

•            skupiny 1,16 - FDN Černopolní 9, budova B1, pediatrické skupiny

•             skupiny 4, 5, 7, 8, 12 - I. chirurgická klinika, FN USA

•             skupiny 2, 6, 9, 10, 11, 15 - Chirurgická klinika, FN Brno

 

POP = popáleniny FN Bohunice, budova X - 1 vyučovací den

 

OR = ortopedie

•             skupiny 4, 5, 7, 8, 12 – Ortopedická klinika, FN USA, budova A5

•             skupiny 2, 6, 9, 10, 11, 15 – Ortopedická klinika, FN Brno, budova L

 

CCH = cévní chirurgie

•             skupiny 4, 5, 7, 8, 12 – II. Chirurgická klinika, FN USA

•             skupiny 2, 6, 9, 10, 11, 15 – Chirurgická klinika, FN Brno

 

DO = dětská ortopedie - FDN Černopolní 9, Budova B1

O = onkochirurgie organizuje příslušné chir.pracoviště, FN Brno, FN USA

 

TR = traumatologie

•             skupiny 4, 5, 7, 8, 12 – I. Chirurgická klinika, FN USA

•             skupiny 2, 6, 9, 10 – Chirurgická klinika, FN Brno - vyučována na traumatologii FN Brno

•             skupiny 11, 15 – ÚN Ponávka

•             skupiny 1,16 – FDN Černopolní 9, Budova B1

 

DCH = dětská chirurgie

FDN Černopolní - 3 vyučovací dny

 

studijní skupiny oboru zubního lékařství č. 13 a 14 jsou vyučovány pouze na mateřském chir.pracovišti podle základního rozvrhu, vždy jen jeden týden částečný.

 

CH (TR) FNUSA - traumatologie vyučována v rámci chirurgie

CH (TR) FN BRNO – vyučována na traumatologii FN Brno

 

 

IV.r.   PŘEDNÁŠKY Z CHIRURGIE (Všeobecné + zubní lékařství)           JS 2018

 

Chirurgická posluchárna, FNUSA, Pekařská 53          středa 15.00-16.40,  2.-9. týden

 

28.2.

7.3.

NPB

NPB

CH B

CH B

14.3.

21.3

Kardiovaskulární chirurgie

Kardiovaskulární chirurgie

 CKTCH

                CKTCH

28.3.

4.4.

Traumatologie HK (po loketní kloub)

Traumatologie HK (od loketního kloubu)

I CH

I CH

 

11.4

18.4.

Traumatologie DK 1

Traumatologie DK 2

I CH

I CH