2.ročník - Fyzioterapie              jarní semestr 2018
    PŘEDMĚT MÍSTO
Pondělí 7.30 - 9.20  MTV  Poříčí 7, tělocvična
    cvičení bazén DRO, dělení do skupin
  10.15 - 12.00 VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ posluchárna 1. PAÚ
    přednáška FN USA, Pekařská 53
  13.00 - 14.50 neurologie - cvičení Výuková místnost, bud. B1-5.n.p.
  13.00 - 15.40 klinická fyziologie - cvičení KTLR,  budova E - III. poschodí 
  16:30 - 18:10 od 2. týdne dělení do skupin
Úterý 7.15 - 10.50 Léčebná rehabilitace - cvičení vývěska KFR
  7:30 - 11:20 Základy diagnostiky - cvičení  vývěska KFR
       
  11:30 - 13:10 FYZIKÁLNÍ TERAPIE seminární míst. 410
  liché týdny   Komenského nám. 2
  13.30 - 15.10 Fyzikální terapie vývěska KFR
  17:20 - 19:00 Angličtina (1. sk) Seminární místnost S 116
      Komenského nám. 2
Středa 7.30 - 9.10 ORTOPEDIE Velká posluchárna (200)
    Komenského nám. 2
  9:20 - 11:00 LÉČEBNÁ REHABILITACE Velká posluchárna (200)
    Komenského nám. 2
  11:10 -12:50 ZÁKL.DG A TER.FUNKČ.PORUCH Velká posluchárna (200)
    Komenského nám. 2
  13:00 - 16:50 Základy diagnostiky - cvičení vývěska KFR
       
  13,30 - 15,10 Fyzikální terapie   vývěska KFR
  15.30 - 17.10 Angličtina (2. sk) Seminární místnost 410
      Komenského nám. 2
Čtvrtek 7.15 - 10.50 Léčebná rehabilitace - cvičení vývěska KFR
  11:15 -12:05 KLINICKÁ FYZIOLOGIE  Malá posluchárna (257)
    Komenského nám. 2
  13.00 - 13.50 NEUROLOGIE - přednáška Neurologická klinika
      Přednášková míst., bud.B1-5.n.p.
  14.40 - 15.30 TRAUMATOLOGIE FN Brno-Bohunice
    přednáška 5. patro - seminární místnost
  16,20 - 20,00 Základy diagnostiky - cvičení vývěska KFR
Pátek 11,00 - 12:40 Fyzikální terapie   vývěska KFR
       
 
VYSVĚTLIVKY:
KFR - Katedra fyzioterapie a rehabilitace
vývěstka KFR - Komenského nám 2., 1. patro, zadní trakt
výuka začíná 19.2.2018 a končí 1.6.2018
první výukový týden je sudý