1.ročník - Fyzioterapie           jarní semestr 2018
    PŘEDMĚT MÍSTO
Pondělí 7.30 - 9.20 FYZIOLOGIE A11 / 114
    přednáška UKB, Kamenice 5
  9.40 - 11.20 histologie  1x za 14 dní - cvičení            mikroskop. sál ÚHE
  liché týdny začátek druhý výukový týden  Kamenice 3, A1, přízemí
  12:30 -15:20 Úvod do fyzikální léčby vývěska KFR
  13,00 - 15,40 propedeutika v rehabilitaci vývěska KFR
  13.00 - 16.50 Základy léčebné rehabilitace vývěska KFR
Úterý 9.40 - 11.20 HISTOLOGIE  A11 / 234
    přednáška UKB, Kamenice 5
  11:30-13:10 ANATOMIE POHYB. ÚSTROJÍ Anatomický ústav, sem.míst. S 105
    přednáška Kamenice 3
  13:40-15:20 Anatomie pohybového ústrojí Anatomický ústav, Kamenice 3
    cvičení  
  16:00 -16:50 ÚVOD DO FYZIKÁLNÍ LÉČBY předáška seminární místnost 206
      Komenského nám. 2
Středa 7.30 - 9.10 PROPEDEUTIKA V REHABILITACI Seminární místnost S117
      Komenského nám. 2
  9:15-9:55 ZÁKLADY LÉČEBNÉ RHB Seminární místnost S117
      Komenského nám. 2
  10:15-11:55 MTV  Poříčí 31, tělocvična
    cvičení Pedagogická fakulta
  13:00 - 16:20  biofyzika, informatika Biofyzikální ústav, Kamenice 3 
  14:00 - 17:10 propedeutika v rehabilitaci vývěska KFR
       
Čtvrtek 7:30 -10:00 fyziologie praktika Fyziologický ústav
  cvičení Kamenice 5
  7:30 - 10:20 Úvod do fyzikální léčby vývěska KFR
  13:00 - 16:40 Základy léčebné rehabilitace vývěska KFR
  13,30 - 16, 20 Úvod do fyzikální léčby vývěska KFR
Pátek 6:30 - 8:10 PATOLOGIE přednáška Posluchárna 1. PAÚ Pekařská 53
  08.00 - 11.50 Základy léčebné rehabilitace vývěska KFR
  10.40 - 14.00 biofyzika, informatika Biofyzikální ústav, Kamenice 3 
    cvičení 3. patro 
KFR- Katedra fyzioterapie a rehabilitace
výuka začíná 19.2.2018 a končí 1.6.2018
první výukový týden je sudý