3.ročník - Fyzioterapie                 jarní semestr 2018
    PŘEDMĚT MÍSTO
Pondělí 7:00 - 14:00 konzultace bakalářských prací individuální domluva                        s vyučujícím
  11:10 - 15:00 zákl. dg. a terapie funkč.poruch   vývěska KFR
       
  15.00 - 18.50 zákl. dg. a terapie funkč.poruch   vývěska KFR
       
Úterý 07.30 - 12.00 LR a spec. techniky  vývěska KFR
      učebna 232, 235
Středa 7.30 - 9.10 PROTETIKA A ORTETIKA S116
    Komenského nám.2
  9:20 - 11:00 ZÁKL.DG A TER.FUNKČ.PORUCH Malá posluchárna (257)
      Komenského nám.2
  11:30 - 13:10 FYZIKÁLNÍ TERAPIE S117
  sudé týdny   Komenského nám.2
Čtvrtek 7:30 - 11:20 zákl. dg a terapie funkč.poruch   vývěska KFR
     
  12:00 - 13:40 LR A SPEC. TECHNIKY Velká posluchárna (200)
  22. 2., 1. 3.   Komenského nám.2
  14:00 - 15:00 protetika a ortetika vývěska KFR
  od 2. týdne    
Pátek 7:30 -12:00 LR a spec. techniky vývěska KFR
  od 2. týdne   učebna 410, Komenského
malá písmena - praktika
velká písmena - přednášky
výuka začíná 19.2.2018 
první výukový týden je sudý