R O Z V R H
Studijní program: 5345 T  Specializace ve zdravotnictví Obor: Intenzivní péče
Forma: kombinovaná Ročník: I. - navazující magisterské
Akademický rok: 2017/2018 Semestr: podzimní
Vedoucí sudijní skupiny: Mgr. Petra Juřeníková, Ph.D.
Čas Předmět Posluchárna Garant
11. 09. 2017 pondělí      
08,00 - 09,40 hod. Úvod do studia A11/114 Mgr. P. Juřeníková, Ph.D.
09,50 - 11,30 hod. Diplomový seminář - sem. A11/114 Doc. PhDr. M. Kyasová, Ph.D.
12,00 - 13,40 hod. Didaktika soc. interakce v IP- př. A11/114 PhDr. N. Beharková, Ph.D.
13,50 - 15,30 hod.  Anesteziologie - př. A11/114 Prof. MUDr. R. Gál, Ph.D.
15,40 - 17,20 hod. Oš. péče v anesteziologii - cv.  A11/114 Mgr. Z. Chodůrová
       
12. 09. 2017 úterý      
08,00 - 09,40 hod. Didaktika soc. interakce v IP- př. A11/114 PhDr. N. Beharková, Ph.D.
09,50 - 11,30 hod. Anesteziologie - př. A11/114 Prof. MUDr. R. Gál, Ph.D.
12,00 - 13,40 hod. Přednemocniční neodkladná péče - př. A11/114 MUDr. P. Hrbek
13,50 - 16,20 hod.  Přednemocniční neodkladná péče - př. A11/114 MUDr. P. Hrbek
 
13. 09. 2017 středa
08,00 - 09,40 hod. Hygiena a epid.  v intenzivní  med. - př. A11/114 MUDr. M. Kolářová, CSc.
09,50 - 11,30 hod. Anesteziologie - př. A11/114 Prof. MUDr. R. Gál, Ph.D.
12,00 - 13,40 hod. Didaktika soc. interakce v IP- cv. sk II. A11/114 PhDr. N. Beharková, Ph.D.
12,00 - 13,40 hod. Oš. péče v anesteziologii - sv. sk I A1/428 Mgr. Z. Chodůrová
13,50 - 15,30 hod.  Didaktika soc. interakce v IP- cv. sk I. A11/114 PhDr. N. Beharková, Ph.D.
13,50 - 15,30 hod.  Oš. péče v anesteziologii - sv. sk II A1/428 Mgr. Z. Chodůrová
 
14. 09. 2017 čtvrtek      
08,00 - 09,40 hod. Výzkum v ošetřovatelství - př. A11/114 Doc. PhDr. M. Kyasová, Ph.D.
09,50 - 11,30 hod. Resuscitační a intenzivní medicína - př. A11/114 Prof. MUDr. R. Gál, Ph.D.
12,00 - 13,40 hod. Oš. péče v res. a int. med. - cv. sk. II  A1/428 Mgr. L. Janésková
12,00 - 13,40 hod. Oš. péče v res. a int. med. - cv. sk. I  A1/213 PhDr. O. Suková
13,50 - 15,30 hod. Oš. péče v res. a int. med. - cv. sk. II  A1/428 Mgr. L. Janésková
13,50 - 15,30 hod. Oš. péče v res. a int. med. - cv. sk. I  A1/213 PhDr. O. Suková
 
15. 09. 2017 pátek      
08,00 - 09,40 hod. Výzkum v ošetřovatelství - př. A11/114 Doc. PhDr. M. Kyasová, Ph.D.
09,50 - 11,30 hod. Anesteziologie - př. A11/114 Prof. MUDr. R. Gál, Ph.D.
11,40 - 14,10 hod. Hygiena a epid.  v intenzivní  med. - př. A11/114 MUDr. M. Kolářová, CSc.
14,20 - 16,00 hod. Didaktika soc. interakce v IP- př. A11/114 PhDr. N. Beharková, Ph.D.
Posluchárny:
A1/213 Budova A1, Kamenice 3, odborná učebna 2. poschodí
A1/428 Budova A1, Kamenice 3, odborná učebna 4. poschodí
A11/114 Pavilon A11, Kamenice 5, posluchárna 114, 1. nadzemní podlaží
R O Z V R H
Studijní program: 5345 T  Specializace ve zdravotnictví Obor: Intenzivní péče
Forma: kombinovaná Ročník: I. - navazující magisterské
Akademický rok: 2017/2017 Semestr: podzimní
Vedoucí sudijní skupiny: Mgr. Petra Juřeníková, Ph.D.
Čas Předmět Posluchárna Garant
21. 09. 2017 čtvrtek      
08,00 - 09,40 hod. Algeziologie KAM Prof. MUDr. R. Gál, Ph.D.
09,50 - 11,30 hod. Resuscitační a intenzivní medicína - př. KAM Prof. MUDr. R. Gál, Ph.D.
12,00 - 13,40 hod. Didaktika soc. interakce v IP- cv. sk II. KAM PhDr. N. Beharková, Ph.D.
12,00 - 13,40 hod. Oš. péče v anesteziologii - sv. sk I A1/428 Mgr. Z. Chodůrová
13,50 - 15,30 hod.  Didaktika soc. interakce v IP- cv. sk I. KAM PhDr. N. Beharková, Ph.D.
13,50 - 15,30 hod.  Oš. péče v anesteziologii - sv. sk II A1/428 Mgr. Z. Chodůrová
       
12. 10. 2017 čtvrtek      
08,00 - 09,40 hod. Školení ZZS JMK KAM P. Neufingerová
09,50 - 11,30 hod. Přednemocniční neodkladná péče - př. KAM MUDr. P. Buček
12,00 - 14,30 hod. Přednemocniční neodkladná péče - př. KAM MUDr. P. Buček
14,40 - 16,20 hod. Resuscitační a intenzivní medicína - př. KAM Prof. MUDr. R. Gál, Ph.D.
       
26. 10. 2017 čtvrtek      
08,00 - 09,40 hod. Anesteziologie - př. KAM Prof. MUDr. R. Gál, Ph.D.
09,50 - 11,30 hod. Algeziologie - př.  KAM Prof. MUDr. R. Gál, Ph.D.
12,00 - 13,40 hod. Oš. péče v res. a int. med. - cv. sk. II  A1/428 Mgr. L. Janésková
12,00 - 13,40 hod. Přednem. neodkladná péče - cv. sk I  A1/213 O. Seyček DiS.
13,50 - 15,30 hod.  Přednem. neodkladná péče - cv. sk II  A1/213 O. Seyček DiS.
13,50 - 15,30 hod.  Oš. péče v res. a int. med. - cv. sk. I  A1/428 PhDr. O. Suková
09. 11. 2017 čtvrtek      
08,00 - 09,40 hod. Anesteziologie - sem. KAM Prof. MUDr. R. Gál, Ph.D.
09,50 - 11,30 hod. Algeziologie - př.  KAM Prof. MUDr. R. Gál, Ph.D.
12,00 - 13,40 hod. Oš. péče v anesteziologii - sv. sk I A1/428 Mgr. Z. Chodůrová
13,50 - 15,30 hod.  Oš. péče v anesteziologii - sv. sk II A1/428 Mgr. Z. Chodůrová
       
23. 11. 2017 čtvrtek      
08,00 - 10,30 hod. Anesteziologie - sem. KAM Prof. MUDr. R. Gál, Ph.D.
10,40 - 12,20 hod. Přednem. neodkladná péče - cv. sk II  A1/213 O. Seyček DiS.
10,40 - 12,20 hod. Oš. péče v anesteziologii - sv. sk I A1/428 Mgr. Z. Chodůrová
12,50 - 14,30 hod. Přednem. neodkladná péče - cv. sk I  A1/213 O. Seyček DiS.
12,50 - 14,30 hod. Oš. péče v anesteziologii - sv. sk II A1/428 Mgr. Z. Chodůrová
14,40 - 16,20 hod. Výzkum v ošetřovatelství - př. KAM Doc. PhDr. M. Kyasová, Ph.D.
07. 12. 2017 čtvrtek      
08,00 - 09,40 hod. Diplomový seminář KAM Doc. PhDr. M. Kyasová, Ph.D.
09,50 - 11,30 hod. Algeziologie - př.  KAM Prof. MUDr. R. Gál, Ph.D.
12,00 - 13,40 hod. Přednem. neodkladná péče - cv. sk I  A1/428 O. Seyček DiS.
13,50 - 15,30 hod.  Přednem. neodkladná péče - cv. sk II  A1/428 O. Seyček DiS.
Posluchárny:
A1/213 Budova A1, Kamenice 3, odborná učebna 2. poschodí
A1/428 Budova A1, Kamenice 3, odborná učebna 4. poschodí
KAM Budova A1, Kamenice 3, posluchárna 209, 2. poschodí
R O Z V R H
Studijní program: 5345 T  Specializace ve zdravotnictví Obor: Intenzivní péče
Forma: kombinovaná Ročník: I. - navazující magisterské
Akademický rok: 2016/2017 Semestr: podzimní
Vedoucí sudijní skupiny: Mgr. Petra Juřeníková, Ph.D.
03. 01. 2018 středa
Čas Předmět Posluchárna Garant
08,00 - 9,40 hod. Výzkum v ošetřovatelství - sem. A11/114 Doc. PhDr. M. Kyasová, Ph.D.
09,50 - 11,30 hod. Resuscitační a intenzivní medicína - př. A11/114 Prof. MUDr. R. Gál, Ph.D.
12,00 - 13,40 hod. Oš. péče v res. a int. med. - cv. sk. I  A1/213 PhDr. O. Suková
12,00 - 13,40 hod. Oš. péče v res. a int. med. - cv. sk. II  A1/428 Mgr. L. Janésková
13,50 - 15,30 hod. Oš. péče v res. a int. med. - cv. sk. I  A1/213 PhDr. O. Suková
13,50 - 15,30 hod. Oš. péče v res. a int. med. - cv. sk. II  A1/428 Mgr. L. Janésková
04. 01. 2018 čtvrtek      
08,00 -09,40 hod. Výzkum v ošetřovatelství - sem. A11/114 Doc. PhDr. M. Kyasová, Ph.D.
09,50 - 11,30 hod. Resuscitační a intenzivní medicína - př. A11/114 Prof. MUDr. R. Gál, Ph.D.
13,00 - 14,30 hod. Algeziologie - př.  A11/114 Prof. MUDr. R. Gál, Ph.D.
Posluchárny:
KAM Budova A1, Kamenice 3, posluchárna č. 209;  2. poschodí
A1/428 Budova A1, Kamenice 3, odborná učebna 4. poschodí
A11/114 Pavilon A11, Kamenice 5, posluchárna 114, 1. nadzemní podlaží