R O Z V R H
Studijní program: 5345 T  Specializace ve zdravotnictví Obor: Intenzivní péče
Forma: kombinovaná Ročník: II. - navazující magisterské
Akademický rok: 2017/2018 Semestr: jarní
Vedoucí sudijní skupiny: Mgr. Petra Juřeníková, Ph.D.
01. 03. čtvrtek
08,00 - 09,40 hod. Úvod do studia KAM Mgr. P. Juřeníková, Ph.D.
09,50 - 12,20 hod. Urgentní medicína - př. KAM Prof. MUDr. R. Gál, Ph. D.
12,40 - 14,20 hod. Management II - př. KAM H. Vorlíčková
15. 03. čtvrtek
08,00 - 09,40 hod. Intenzivní oč. péče v neurologii - cv. KAM PhDr. M. Schneiderová, Ph.D.
09,50 - 11,30 hod. Intenzivní oč. péče v neurologii - př. KAM MUDr. Urbánek
11,50 - 13,30 hod. Management II - př. KAM H. Vorlíčková
12. 04. čtvrtek
08,00 - 09,40 hod. Intenzivní oč. péče v neurologii - př. KAM MUDr. Urbánek
09,50 - 12,20 hod. Urgentní medicína - př. KAM Prof. MUDr. R. Gál, Ph. D.
12,40 - 14,20 hod. Management II - př., cv KAM H. Vorlíčková
14,30 - 16,10 hod. Diplomový seminář II KAM Doc. PhDr. M. Kyasová, Ph.D.
26. 04. čtvrtek
08,00 - 09,40 hod. Intenzivní oč. péče v neurologii - př. KAM MUDr. Urbánek
09,50 - 12,20 hod. Urgentní medicína - př. KAM Prof. MUDr. R. Gál, Ph. D.
12,40 - 14,20 hod. Intenzivní oš. péče v pediatrii - př. KAM MUDr. P. Šourač, Ph.D.
14,30 - 16,10 hod. Management II - cv. KAM H. Vorlíčková
10. 05. čtvrtek
08,00 - 09,40 hod. Intenzivní oš. péče v chir. oborech III - př. KAM Prof. MUDr. Smrčka, PH.D., MBA
09,50 - 11,30 hod. Diplomový seminář II KAM Doc. PhDr. M. Kyasová, Ph.D.
12,00 - 13,40 hod. Intenzivní oš. péče v pediatrii - př. KAM MUDr. P. Šourač, Ph.D.
13,50 - 16,20 hod.  Intenzivní oš. péče v int. oborech III - př. KAM MUDr. M. Protivánková
24. 05. čtvrtek
08,00 - 09,40 hod. Intenzivní oš. péče v chir. oborech III - př. KAM Prof. MUDr. Smrčka, PH.D., MBA
09,50 - 11,30 hod. Intenzivní oš. péče v chir. oborech III - cv. KAM Mgr. M. Slouková
12,00 - 14,30 hod. Management II - cv. KAM H. Vorlíčková
14,40 - 17,10 hod. Intenzivní oš. péče v int. oborech III - př. KAM MUDr. M. Protivánková
KAM Budova A1, Kamenice 3, posluchárna 209, 2. poschodí
Studijní program: 5345 T  Specializace ve zdravotnictví Obor: Intenzivní péče
Forma: kombinovaná Ročník: II. - navazující magisterské
Akademický rok: 2017/2018 Semestr: jarní
Vedoucí sudijní skupiny: Mgr. Petra Juřeníková, Ph.D.
04. 06. pondělí
08,00 - 09,40 hod. Intenzivní oš. péče v chir. oborech III - př. A11/334 Prof. MUDr. Smrčka, PH.D., MBA
09,50 - 11,30 hod. Intenzivní oš. péče v int. oborech III - cv. A11/334 PhDr. M. Zítková, Ph.D.
12,00 - 14,30 hod. Urgentní medicína  sk. II - cv. A1/428 Mgr. J. Flajšingrová
14,40 - 16,20 hod. Intenzivní oš. péče v pediatrii - př. A11/334 MUDr. P. Šourač, Ph.D.
05. 06. úterý
08,00 - 09,40 hod. Intenzivní oš. péče v int. oborech III - cv. A11/334 PhDr. M. Zítková, Ph.D.
09,50 - 11,30 hod. Ukončení praxe A11/334 Mgr. P. Juřeníková, Ph.D.
12,00 - 14,30 hod. Urgentní medicína  sk. I - cv. A1/428 Mgr. J. Flajšingrová
06. 06. středa
08,00 - 09,40 hod. Intenzivní oš. péče v chir. oborech III - př. A11/334 Prof. MUDr. Smrčka, PH.D., MBA
09,50 - 11,30 hod. Intenzivní oš. péče v chir. oborech III - cv. A11/334 Mgr. M. Slouková
12,00 - 13,40 hod. Intenzivní oš. péče v chir. oborech III - cv. A11/334 Mgr. M. Slouková
13,50 - 16,20 hod. Urgentní medicína  sk. II - cv. A1/213 Mgr. J. Flajšingrová
07. 06. čtvrtek
07,00 - 08,40 hod. Evaluace studia - skupina 1 A11/334 Mgr. Z. Knechtová
08,50 - 10,30 hod. Intenzivní oč. péče v neurologii - cv. A11/334 PhDr. M. Schneiderová, Ph.D.
10,40 - 12,20 hod. Evaluace studia - skupina 2 A11/334 Mgr. Z. Knechtová
12,30 - 15,00 hod. Urgentní medicína  sk. I - cv. A1/428 Mgr. J. Flajšingrová
A1/428 Budova A1, Kamenice 3, odborná učebna 4. poschodí
A1/213 Budova A1, Kamenice 3, odborná učebna 2. poschodí
A11/334 Kamenice 5, pavilon A11, 3. nadzemní podlaží