2.ročník  - NUTRIČNÍ TERAPEUT  jarní semestr 2018
    PŘEDMĚT  MÍSTO
Pondělí: 7.20-9.00 Angličtina (1.skupina) sem.míst.S116, Komenského n. 2
  9.40-12.10 VÝŽIVA V OCHRANĚ A PODPOŘE ZDRAVÍ          ÚOPZ posluchárna 112
  13.00 - 14.40  PATOL. FYZIOLOGIE     pat.fyziologie Kamenice 5, sem. místnost III/208, 1. patro
  15.20 -17.00 VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ ÚOPZ posluchárna 107
  17.00 -18.40 EKONOMIKA / Ekonomika  ÚOPZ posluchárna 107
Úterý: 7.00-12.00 praxe FN Bohunice  a jiné praxe FN Bohunice
       
  13.00 - 15.15 patologická fyziologie
 (10 týdnů)
pat. fyziologie Kamenice 5,sem. místnost 208, 2.np
  15.30 -19.00 KLINICKÁ VÝŽIVA/klinická výživa IGEK posluchárna.,15.posch.
Středa: 9.00-10.45 STATISTIKA/Statistika ÚOPZ posluchárna 112
  11:20-13:00          1-13t +15t Angličtina (2.skupina) sem. místnost A9/324, KUK, UKB
  13.30 - 15.10 základy interní propedeutiky Interní gastroenter. klinika FN Brno-Bohunice
  15.30 - 18.00 Metodologie vědeckého výzkumu ÚOPZ posluchárna 112
Čtvrtek: 8.00-9.40 EPIDEMIOLOGIE/Epidemiologie ÚOPZ posluchárna 112
  10.00-11.40  Léčebná výživa ÚOPZ posluchárna 112
  13.30- 15.10 FARMAKOLOGIE LICHÝ* Farmakologický ústav UKB A19/231
  13.30 - 15.10 Farmakologie sudý Farmakologický ústav UKB A19/231
  15.30- 17.10 LÉČEBNÁ VÝŽIVA/ Léčebná výživa ÚOPZ epidemiologie sem.místnost 108
Pátek: 8.00- 12.00 POTRAVINY ŽIVOČIŠNÉ  /  potraviny živočišné MENDELU, učebna N 21
výuka začíná 19.2.2018 a končí 1.6.2018 první výukový týden je sudý
TV - dle nabídky FSpS
MENDELU - Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Zemědělská ul.
ÚOPZ - ÚSTAV OCHRANY A PODPORY ZDRAVÍ, Kamenice  pavilon A 21
VYSVĚTLIVKY:
malá písmena - praktika
velká písmena - přednášky
* výuka společná pro  obory bakalářskéího studia