1.ročník stud.program Specializace ve zdravotnictví podzimní semestr 2017/2018
1.semestr bakalářský studijní obor
Nutriční terapeut
    PŘEDMĚT POSLUCHÁRNA
Pondělí: 9.20 - 11.00 Angličtina Velká posl.+Fyziologická posl.
      Komenského nám. 2
Pondělí:    9.30 - 11.20 LÉKAŘSKÁ CHEMIE  
  od 2. týdne   A11/334 
      UKB, Kamenice 5
  11.30 - 13.10 Odborná terminologie 1.sk. pavilon  A11, místnost 211
  11.30 - 13.10 Odborná terminologie 2.sk. pavilon A11, místnost 334
  od 2. týdne    
  16.00 -17.30 ÚVOD DO VÝŽIVY ÚOPZ, Kamenice
  sudé týdny 1 x 14 dní 1.týden  
      učebna 112
  15.00-17.30 EKOLOGIE Velká posluchárna
  liché týdny 1x za 14 dní, zač. 2. t. Komensk.nám. 2
       
Úterý: 7.30- 9.10 PSYCHOLOGIE posluchárna č. 334
      UKB, pavilon A11, Kamenice 5
  9.20 - 11.00 Lékařská chemie - cvičení 2 sk. Biochemický ústav, A16/213
      Kamenice 5
  9:40 - 12:10 První pomoc Katedra OSE, Kamenice 3
  v liché týdny   Odborná učebna, 2. patro
  15.00 - 17.30 TECHNOLOGIE PŘÍPRAVY POKRMŮ ÚPL
  11.30-13.10 První pomoc Katedra OSE, Kamenice 3
    I. Sk  
  13.20-15.00 První pomoc  
    II. Sk. Pavilon A/1
      Odborná učebna, 2. patro
Středa: 7.30- 9.20 BIOLOGIE* posluchárna č. 334
      UKB, pavilon A11, Kamenice 5
  9.20 - 11.00 Lékařská chemie seminář 1. a 2. sk. Biochemický ústav, A16/213
      Kamenice 5
  11. 15 - 13.45   POTRAVINÁŘSKÁ CHEMIE ÚOPZ, Kamenice
      učebna 107
  14:00 - 17:00 TECHNOLOGIE PŘÍPRAVY POKRMŮ ÚOPZ, Kamenice
      A21 / učebna 107
Čtvrtek: 7.15 - 9.45 Fyziologie                                               Fyziologický ústav                  
    rozpis na IS MUNI  
      Kamenice 5
  10.00 - 11.30 Psychologie Ústav psychologie
  liché týdny 1x za 14 dní Kamenice 3
  15.45 - 17.25 Anatomie trávicího traktu ÚOPZ, učebna 112 
    1 x 14 dní Kamenice
       
    ÚVOD DO VÝŽIVY ÚOPZ, Kamenice
  16.15 -17.45 1 x 14 dní 1.týden  
  16.40-17.20   učebna 112
Pátek: 7.00 - 8.40 FYZIOLOGIE* A22/aula 
      UKB, Kamenice 5
  8.50 - 11.30 ZÁKLADY ANATOMIE* A22/aula
      UKB, Kamenice 5
VYSVĚTLIVKY
malá písmena - praktika první výukový týden je sudý
velká písmena - přednášky výuka začíná 18.9.2017
ÚOPZ - Ústav ochrany a podpory zdraví
*  společná výuka s bakalářskými obory
*** společná výuka s všeobecným lékařstvím