2.ročník stud.program Specializace ve zdravotnictví podzimní semestr 2017/2018
3.semestr bc. studijní obor
Nutriční terapeut
    PŘEDMĚT  POSLUCHÁRNA
Pondělí: 7.00 - 8.40 EDUKACE V PRÁCI NT  1.-7.týden                        posluchárna 209, 2.patro, pavilon A1, Kamenice 3
  7.00 - 8.40 Edukace v práci NT   8.-15.týden                           posluchárna 209, 2.patro, pavilon A1, Kamenice 3
  9.20-11.00 angličtina 1. skupina A 15, Kamenice 113
  13.30 - 15.15 PATOLOGICKÁ FYZIOLOGIE Kamenice 5
      budova A 18  s. místnost II. 2 np
  16.10-17.50 EKONOMIKA/ekonomika                                        Malá posluchárna
      Komenského nám.2
Úterý: 7.30 - 9.00 LÉKAŘSKÁ TOXIKOLOGIE/lékařská toxikologie                                      ÚOPZ, Kamenice                          učebna 112
  9.10 - 10.50  VÝŽIVA  V OCHRANĚ A PODPOŘE VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ ÚOPZ, Kamenice                           učebna112
       
  11.00-12.40 angličtina 2. skupina pavilon A 11, místnost 327
  13.30 - 15.10 MIKROBIOLOGIE                                 RNDr. Lefnerová, Ph.D.. ÚOPZ, Kamenice  učebna112
  15.50 - 18.20 ZDRAVOTNICKÁ ETIKA Velká posluchárna
  liché týdny   Komenského nám. 2
Středa: 11.10-13.40 BIOCHEMIE/Biochemie Biochemický ústav A16/213
    Kamenice 5
  14.00 - 15.40 Základy interní propedeutiky III. Interní klinika
      Bohunice, 15.p.
  14.00 - 17.20 Výživa v ochraně a podpoře veřejného zdraví ÚOPZ, Kamenice                         učebna   112
              
Čtvrtek: 8.00 - 9.40 EPIDEMIOLOGIE INF. NEMOCÍ ÚPL, Kamenice
  epidemiologie učebna 112
     
10.00 - 12.00 LÉČEBNÁ VÝŽIVA ÚOPZ, Kamenice
  Léčebná výživy učebna 112
  13.00 - 14.40 ZÁKLADY FARMAKOLOGIE I Farmakologický ústav 
  sudé týdny   UKB, A19, Kamenice 5
  13.00 - 14.40 Základy farmakologie I Farmakologický ústav 
  liché týdny UKB, A19, Kamenice 5
  15.00 - 17.10 LÉČEBNÁ VÝŽIVA Léčebná výživa ÚOPZ, Kamenice                           učebna111
Pátek: 8.00 - 12.10 POTRAVINY ROSTLINNÉ MENDELU , Zemědělská
       N 21
VYSVĚTLIVKY: první výukový týden je sudý
malá písmena - praktika výuka začíná 18.9.2017
velká písmena - přednášky
ÚPL - Ústav preventivního lékařství
MZLU - Mendelova zemědělsko-lesnická univerzita